Kültür Sanat

Kadir Gecesi neden bin aydan daha hayırlıdır?

Kuran’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir (Kadr) suresinin açılımına değinerek, Kuran’da anlatılan Kadir gecesinin aslında ne olduğunu, neden bin aydan daha hayırlı olduğunu anlamaya çalışalım…

Dini din olmaktan çıkarıp, sıradan ritüel haline getirerek dini amacının dışında başka bir hedefe saptırma girişimlerinden bir tanesi de, klasik anlayıştaki genel kabul şekli ile Kadir Gecesi anlayışıdır.

Kuran’ı Kerimde Kadir isminde bir sure var. Ama bu sureye, tamlaması olarak Kadir Gecesi Suresi demek daha doğru olurdu ama maalesef ‘’Kadir Suresi’’ deyip geçiyoruz. Surede Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir ama bu bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, farklı bir şekle sokularak Müslümanları İslam dışı inanışlara ve davranışlara sevk ettirdiler. Böylece konu icra mecrasından çıktı ve bir başkalarının çıkar ve bonus amaçlı kullandıkları bir malzeme haline dönüşüverdi. Onun için Kadir Suresini Kuran’da ki şekli ile anlaşılması gerektiği şekilde ve Kuran ayetleri ile anlatalım…

İnsanlar Kadir Suresinde geçen Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olmasına odaklanır. Bu şekilde, surede geçen diğer ayetleri göz ardı ederler. Şimdi öncelikle, konunun daha iyi anlaşılması için Kadir Gecesi’ni şimdi kabul şeklini ve Kadir suresinin iniş sebebini anlatalım…

KADİR SURESİNİN İNİŞ SEBEBİ NEDİR?

Rivayetlerde, Esbab-ı Nüzul kayıtlarında Kadir Suresinin iniş sebeplerine göre uydurulmuş söylentiler var… Çünkü aşağıda verilen sözde hadis, Kuran’ın kadir suresinde verdiği mesajlara ters, alakası olmayan, Kadir Gecesi’nin aslında anlaşılmaması için uydurulan sözlerdir. Hadis kitaplarında bu konu şöyle geçer;

Sözde, Peygamberimiz bir gün arkadaşlarına İsrailoğlullarından birisinin ‘Allah yolunda bin ay silahla cihat ettiğini’ anlatmış. Arkadaşları da Allah yolunda bin ay savaşabileceklerini ama kendilerinin böyle bir ömre sahi olmadıklarını söylemiş ve üzüntülerini dile getirmişler… Allah da Peygamberin bu arkadaşlarının üzüntülerini gidermek ve onları teselli etmek için bu sureyi indirmiş denilir. Bu ve bunun gibi onlarca uydurulmuş hadisler vardır. Ama bizler bu uydurma hadislerle çok fazla vakit kaybetmeden, Kadir Gecesi’nin gerçekte ne olduğunu, asıl anlamının ne olduğunu yine Ayetlerle açıklayalım… Zira Kuran kimsenin tefsirine ihtiyacı olmayan, tüm konuları detaylı olarak açıklayan mucize bir kitaptır.

KADİR GECESİ NE DEMEK?

Kadir Gecesi kısaca kişinin Kuran’ın Furkan sıfatı ile doğru-yanlışı, batılı ayırmasıdır. Allah’ın Resulü Muhammed, Kuran ile aydınlanmış ve doğruyu yanlıştan ayırabilmiştir. Zira Peygamber, kendisine Kuran indirilmeden önce Şûra/52, 53 ayetlerinde dediği gibi din iman bilmezdi. (İşte böylece Biz, sana da Kendi emrimizden/Kendi işimizden olan ruhu/ Kur’ân’ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nûr/ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola; göklerde ve yerde bulunanlar Kendisi için olan Allah’ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Gözünüzü açın, bütün işler yalnız Allah’a döner) Yine Yusuf/ 3’de (Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle Biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki sen, bundan önce, kesinlikle bu konu hakkında duyarsız/ bilgisizlerdendin) der.

Herkesin Kadir Gecesi Farklıdır

İşte, bir kişinin Kuran’la aydınlanması o kişinin Kadir Gecesi’dir ve bu bin aydan daha hayırlıdır… Peygamberimizin Kadir Gecesi olmuştur… Peki, kendimizin Kadir Gecesi ne zaman olacak? Hakkı Yılmaz, Kuran ayetleri ile Kadir Gecesi’ni aşağıda ki videoda ayrıntıları ile anlatıyor… Bilinenleri unutup Allah’ın Kadir Gecesi ile ilgili ne gibi mesajlar verdiğini öğrenin… Bunun için videonun sonuna kadar dikkatlice dinlemeniz gerekmektedir.