Denizli HaberleriKütahya HaberleriMuğla HaberleriPolitikaYaşam

Kadına yönelik şiddeti önlemek için kullanılacak modül uygulama 18 pilot ilde başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 pilot ilde uygulanmaya başlanan "Risk Analiz ve Yönetim Modülü"nün kadına yönelik şiddeti önlemek için kullanılacak etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Türkiye’de neredeyse her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme taşınıyor. Toplumda kadının yerini güvence altına almak ve kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ise resmi kanallar çalışmalarına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddeti önlemede kullanılacak “Risk Analiz ve Yönetim Modülü”nü 18 pilot ilde başlattıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirler alınmasına dair çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

“2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında Aile Bilgi Sistemi’ne (ABS) entegre edilmek üzere Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nün geliştirmesi çalışmalarında pilot uygulama aşamasına gelindiğini aktaran Selçuk, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespit ve durumun etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını vurguladı.

İÇİNDE RİSK ÖLÇEĞİ VE HİZMET MÜDAHALESİ ADIMLARI DA VAR

Selçuk, “Bakanlığın kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İçerisinde risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesi adımlarını barındıran, modül geliştirerek elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan ABS’ye entegre ettik. Kadına yönelik şiddeti önlemede Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü 18 pilot ilde başlattık.” ifadesini kullandı.

ŞÖNİM 81 İLE YAYGINLAŞTIRILDI

Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsattı. Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nün, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacağını bildirdi. Selçuk, modüldeki risk odağına göre mesleki müdahale yapılacağını vurguladı.

Selçuk, “Kadına yönelik şiddete ilişkin coğrafi dağılım üzerinden 81 ilimizin analizini yaparak pilot uygulama için 18 temsili ilimizi belirledik. Bu kapsamda Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerimizdeki ŞÖNİM personeline modülün kullanımına dair eğitim gerçekleştirdik. Yapılan eğitim sonrasında Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü 18 ilimizin ŞÖNİM’lerinde kullanıma sunduk.”

UYGULAMA PİLOT İLLERDE YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Selçuk, modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Pilot uygulama süresince veriler toplanacak. Elde edilecek veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin güvenirlik analizlerinin gerçekleştirileceğini, çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacağını kaydetti. Selçuk, risk yönetimi adımlarına da uygulamadan gelen geri bildirimlerle nihai halinin verileceğini aktardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü uygulamaya koyulacak. 81 ilde yaygınlaştıracaklarını belirten Selçuk, “Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil aynı zamanda risk odaklı yaklaşım benimsenerek mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunmayı sağlayacağız.” ifadesine yer verdi.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçme yolunda büyük bir adım olduğu ifade edilen modülün pilot uygulamalardan sonra yaygınlaştırılması bekleniyor.