Kamu

Kadın-erkek KPSS 55 puanı olanlar: Memur alımı yapılacak!

Memur olmak isteyen birçok kişi KPSS sınavlarına girdi. Bu nedenle puana sahip olanlar alımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Yapılan yeni bir duyuruya göre, KPSS en az 55 puan ile itfaiye eri alımı yapılacak.

Siirt ili Tillo Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı için ilana çıktı. Verilen ilanda, KPSS en az 55 puana sahip olanların memur alımı için başvurabileceği belirtildi. Söz konusu memur alımı için adaylar başvurularını, istenilen belgeleri ile birlikte 03/01/2023-05/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen müracaatlarını (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı Meydanı, No: 21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabilecekler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise sözlü ve uygulamalı sınav ile belirlenecek.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,