Gündem

İzmir’de ev sahiplerine duyuru yapıldı: İZSU şubelerine gitmeniz gerekiyor!

İZSU Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Yazılı açıklama ile yapılan duyuruya göre, vatandaşların İZSU şubelerinden abonelik işlemlerini yapmaları için başvurular başladı.

İZSU internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile duyuruda bulundu. Yapılan duyuruya göre, ruhsatsız yapılar su aboneliği alabilecekler. Bu kapsamda vatandaşların İZSU şubelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Konu ile ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:


Kendisine ait tapu olmasına rağmen ruhsat alamayan ve binası şantiye olarak görünen bina sahipleri, ruhsatları olmadan su abonesi olabiliyor. Bina sahiplerinin su aboneliği alabilmesi için, gerekli belgelerle birlikte ilgili İZSU hizmet birimine başvuruda bulunması gerekiyor.

Tapulu arazisine bina yaptıran ve ruhsatı olmayan bina sahipleri 1 Temmuz 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7417 sayılı yasanın 39.maddesinde yapılan değişiklikle birlikte artık binalarına su aboneliği alabiliyor.

Yasanın 39. maddesiyle İmar Kanunu’nun geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, şimdiye kadar su aboneliği alamayan yapılara abone olabilme kolaylığı getirildi. Yapılan değişiklik kapsamında; eski geçici 11. maddede bulunan, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi, “1 Temmuz 2022 tarihinden” olarak değiştirildi.

Bir diğer maddede ise “12.10.2004” olarak yazılı tarih “31.12.2021” olarak değiştirildi. Yapılan değişiklik sonucu, 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olup yapı kullanma izin belgesi olmayan ve 1 Temmuz 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı ile yapılmış ancak yapı kullanma izin belgesi alamamış bina sahiplerinin su aboneliği almalarının önü açılmış oldu.

Bina sahiplerinin belgelerini tamamlayarak başvuru yapması gerekiyor

Su aboneliği almak isteyen bina sahiplerinin,

01/07/2022 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ancak oturma raporu almamış yapılar için; 01/07/2022 öncesi alınmış inşaat ruhsatı, numarataj, dask, kimlik belgesi ve kanal katılım belgesi ile,

İnşaat ruhsatı olmayan yapılar için ise; binanın 31/12/2021 tarihi öncesi yapıldığına dair ilgili belediyeden ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden alınmış yazı ya da 31/12/2021 tarihi öncesi binaya elektrik ya da doğalgaz bağlandığına dair İZSU Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış yazı, 31/12/2021 tarihi öncesinde alınmış numarataj, dask ve kimlik belgeleri ile birlikte binanın bulunduğu ilgili şubeye başvuruda bulunması gerekiyor.