Kamu

İzmir’de belediye personel alımı için ilan verdi: En az ilkokul mezunu olanlar başvurabilir!

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı personel alımı için ilan verdi. Verilen ilanda en az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olanların kadrolar için başvuruda bulunabileceği belirtildi. COVİD-19 sebebiyle şartı tutan adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi veya E-DEVLET veya ALO 170 hattı üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Karabağlar Belediye Başkanlığı personel alımı için ilan verdi. Beden işçisi kadrosunda yapılacak olan alımlarda toplamda 28 kişi istihdam edilecek.

(BEDEN İŞÇİSİ) ÖZEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 40 yaşını bitirmemiş olmak,

5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

9. Karabağlar ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

10. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Karabağlar Belediyesi internet sayfası olan http://www.karabaglar.bel.tr/ adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik Fotokopisi
2. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
3. Diploma Fotokopisi
4. Nüfus Kayıt Örneği
5. Yerleşim Yeri Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi

İLANA BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ.