TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına UİTAD İzmirli Arabulucular'dan sert tepki

TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun, ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın basında yer alan ve yankıları hala devam eden arabuluculuğa dair açıklamalarına ilişkin İzmirli arabuluculardan sert tepki geldi. ULUSLARARASI İŞ VE TİCARET UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK İHTİSAS DERNEĞİ (UİTAD ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ konuyla ilgili değerlendirmede bulundular. 

İzmir 21.05.2018, 18:10
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına UİTAD İzmirli Arabulucular'dan sert tepki

ULUSLARARASI İŞ VE TİCARET UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK İHTİSAS DERNEĞİ (UİTAD ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, Arabulucular;  Eren İLHAN GÜNEY, Prof. Dr. Serkan ODAMAN, Sever KÖZ, Ali Erinç SOYER, İrfan Medet AKPINAR, Metin ALTMIŞKARA ve yönetim kurulu başkanı Ayşe ÇAKICI, 16.05.2018 tarihinde TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun,  20.05.2018 tarihinde ise Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın  basında yer alan ve yankıları hala devam eden arabuluculuğa dair açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundular. 

İşte yapılan o açıklama:

Yönetim kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Arabulucu Ayşe ÇAKICI “Talihsiz bulduklarını ifade ettiği açıklamaların arabuluculuk hakkında oluşabilecek yanlış anlaşılmalara ilişkin kamuoyunu aydınlatmak derneğimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu nedenle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.”

ARABULUCU TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR.

16 Mayıs 2018 tarihinde yazılı basında yer alan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ’nun seçim konuşmasında: “…Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren %99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor….” şeklindeki Arabuluculuk sisteminin işverenlere tanınan bir ayrıcalıkmış gibi göstermeye yönelik açıklamaları ile 20.05.2018 tarihinde yazılı basında yer alan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ’ın, “…İşveren işçiyi tehdit ederek davadan vazgeçiriyor….” şeklindeki işçinin ARABULUCULUK ARACILIĞI İLE mağdur edilmiş gibi gösterildiği açıklamalarını arabulucular olarak kabul etmek mümkün değildir.

TOBB Başkanı ‘nın ve Hak-İş Başkanı ‘nın bu beyanları; dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuğa ve her biri hukukçu olan arabuluculara toplum tarafından duyulan güveni zedelemektedir.

Tarafsızlık, eşitlik ve iradilik Arabuluculuk sisteminin en temel ilkeleridir. Arabulucu, uyuşmazlık içindeki taraflara eşit mesafededir. Arabulucular mesleklerini icra ederken, taraflardan birinin lehine sonuç doğuracak tavır ve eylemde bulunamaz. Arabuluculuk sistemi ve arabulucuların bir kişi, kuruluş, grup, zümre, topluluk yararına iş yaptıklarını söylemek ya da iddia etmek hiçbir dayanağı olmayan talihsiz bir söylemdir.

Arabulucular mesleki faaliyetlerini Arabuluculuk Kanununa ve Arabuluculuk Etik Kurallarına uygun olarak icra etmekle sorumludurlar. Arabuluculuk Etik Kurallarına göre; “Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken tarafsız olmak ve tarafsızlığını tartışmalı hale getirecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.”

Arabuluculuk sistemi beş yıldır ülkemizde başarıyla uygulanmakta; uyuşmazlık içindeki taraflar arasındaki iletişimsizliği gidererek, barışçıl ve sürdürülebilir çözümler üretmelerini sağlamaktadır.

Taraflar arasındaki güç dengesizliklerini gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve tarafların serbestçe kendi iradelerini ortaya koyabilmelerini sağlamak arabulucuların kanundan kaynaklanan temel görevidir. Bu sayede uyuşmazlıkların çözümüne ve toplumsal barışa sunulan katkı tartışmasızdır. Bu bilinci gözetmeksizin yapılan her açıklama kimden gelirse gelsin şüphesiz ki öncelikle uzlaşı kültürüne ve toplumsal barışa zarar verir.

Evrensel değerlere, Kanuna ve Etik Kurallara bağlı, üstlendiği sorumluluğun farkında olarak ve iş barışına ve toplumsal barışa hizmet etme temel düsturu ile özveriyle emek veren tarafsız ve bağımsız arabulucu meslektaşlarımızın tümünü yakından ilgilendiren açıklamaların arabuluculuk kurumuna zarar vermemesi en büyük dileğimizdir.

Saygılarımızla…

Yorumlar (0)