26 Ocak 2017 Perşembe 11:28
"KOBİ'LERLE Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşması İzmir'de gerçekleştirildi

İzmir ekonomisine yön veren tüm paydaşların katıldığı programda, KOBİ’lerin finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programlarından, kredilere, daralan ekonomilerde borçlanma araçlarından, kaynak alternatiflerine, sigortadan garanti hizmetlerine birçok konu masaya yatırıldı. Özellikle son dönemde çokça konuşulan reel sektörün alacak riskinin yönetimi, çek ve risk raporu gibi yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra karekodlu çek uygulaması gibi reel sektörün hayatını değiştirecek konular da gündeme taşındı. Türkiye ekonomisini dinomosu KOBİ'lerin en önemli sorunu öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler. Rekabet ve üretim güçlerini artırmak için küçük işletmeler çözüm yolları arayışında. Bu noktada Türkiye’nin birçok noktasında Kobi’lere ulaşmak ve onlara destek olacak finansman yöntemlerini anlatmak için Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, TİM ve Türk Eximbank desteği ile Türkiye'nin üreten kentlerinde paneller düzenleniyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli, Bursa, Samsun ve Adana’da düzenlenen organizasyonlarda binlerce Kobi’ye faktoring anlatılırken, finansmanda bu aracı nasıl kullanacakları detaylıca anlatıldı, üreticilerin tüm soruları yanıtını buldu. Organizasyonun son ayağı da 8.3 Milyar Dolar ihracatıyla turizm, tarım, lojistik ve enerji sektörlerinde önde gelen şehirlerden İzmir oldu.

Gazeteci Noyan Doğan'ın moderatörlüğü ile yürütülen toplantının konuşmacıları; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin,  Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar,  Ege Bölgesi Sanayi Odası Yön. Kur. Bşk. Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Bşk. Yrd Nurettin Tarakçıoğlu, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz,  ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler idi.

Tedarik Zinciri Finansman e-portalı 2017 yılında hayata geçiyor.

“KOBİ’LERLE Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşmalarında sektör için oldukça büyük önem arz eden ve ilk olan Tedarik Zinciri Finansman e-portalı’da Kobi’lere detaylıca anlatıldı. Tedarik Zinciri Finansmanı Türkiye'nin de içinde olduğu dünya pazarında çeşitli adlar altında bir süredir uygulanan modern bir faktoring ürünü. Ama Türkiye’deki sistemin dünyadan farkı bu işleyişi tüm finans kurumları alıcılar ve tedarikçilerin aynı platformda yapabilecekleri ortak bir elektronik alt yapı kurulması. 2017 yılında uygulamaya geçecek Tedarik Zinciri Finansman e-portalı’dan en çok KOBİ’ler faydalanacak. Bu sistem sayesinde KOBİ’lerin yüzde 24 olan finansmandaki payının 5 yıl içinde %35’e taşınması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu “81 il içinde kendi dinamikleriyle kalkınan birinci kentiz”…

İzmir’in sanayinin kurulduğu ilk şehir olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu “81 il içinde kendi dinamikleriyle kalkınan birinci kentiz. İzmir sanayide yarattığı çeşitlilikle kimyadan demir çeliğe, tekstilden maden ve plastik sanayine,  mobilyadan gıda sanayine kadar birçok alanda üretim gerçekleştiren önemli bir sanayi şehri... 13 organize sanayi bölgesi ile hızlı bir gelişme gösteren, özellikle tarımda yüzde 5 büyüme ile Türkiye büyümesinin 2.5 katı üzerinde bir büyüme gösteren bir tarım üssü. Bunun yanı sıra güçlü bir liman kenti olan İzmir, fuar ve kongre turizmiyle Türkiye’nin alanında en uzman şehri. Geçmişten bugüne fuar merkezi unvanını sürdürmesinin önemli bir sebebi var. Dünyada ilk defa 400 milyon yatırımla, hiçbir destek almadan yerel yönetim bütçesi ile fuar kompleksi yatırımı yapan iliz. İzmir’in tarım ticaret ve lojistikte büyüyeceğini zaten ön görüyorduk. Ancak en önemli hedefimizi turizmde büyüme olarak belirledik ve bu alanda ciddi yatırımlar yaparak turizm çeşitliliğimizi artırdık ve en hızlı büyüme gerçekleştiren şehir olarak öne çıktık. Son dönemde sanayi yatırımlarının yanı sıra sağlık turizmine de yoğunlaştık.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar “büyüme oranlarına göre sektörde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 civarında bir büyüme görülüyor”.

İzmir, tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiş durumda. Tekstil, konfeksiyon, mobilya, gıda, tütün, yem sanayi, en önemli işkolları arasında. Turizm, lojistik ve enerji sektörleri, yatırım açısından öne çıkan sektörler. Bunların dışında, demir-çelik, petro kimya, otomotiv, çimento ve ayakkabı üretimi de iç ve dış pazara hitap ediyor. Liman kenti İzmir, yat turizmden kongre turizmine, inanç turizminden kruvaziyer turizmine kadar hemen hemen her çeşit turizm olanağına da sahip. Türkiye ihracatına geçtiğimiz yıl 8.3 milyar Dolar katkı veren İzmir, 2015 yılı gümrük verilerine göre de limanlarında 17,9 milyar dolarlık ihracat hacmi yarattı. Faktoring işlemlerinde başı çeken üç şehir İstanbul, Kocaeli ve İzmir’in toplam faktoring işlemlerindeki payı yüzde 75… Bu 3 şehrin GSYH’den aldığı pay ise yüzde 40…  Sadece İzmir GSYH’den yüzde 6.2 pay alırken, faktoring kulanım oranı ihracatta yüzde 9, yurtiçinde yüzde 7 civarında… İzmir’in Ege’nin finans merkezi olduğunu belirten Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, “İzmir’de 120 bin Kobi faaliyet gösteriyor. İzmir’in bu oranları daha yükseğe çıkaracak potansiyeli mevcut. Oranların artması diğer Ege illerine de olumlu yansıyacaktır. ” dedi.  

Faktoring sektörü 2016 yılının ilk 9 aylık verilerine göre; 86 milyar TL işlem hacmine, 29 milyar TL aktif büyüklüğe,  5 milyar TL’lik öz kaynağa ulaştı.  Reel sektöre kullandırılan finansman ise yaklaşık 27 milyar TL civarında. Büyüme oranlarına göre sektörde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 civarında bir büyüme görülüyor. Türkiye’de dünyada uygulanan tüm faktoring ürünlerin var olduğunu belirten Çağatay Baydar  “bu konuda o kadar gelişkin bir sektörüz ki, en iyi ihracat faktoring firma seçimlerinde son 6 yıldır Türk şirketleri birinci oluyor” dedi. Ekonominin gelişmesinde finansman çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Baydar “ Türkiye güçlü bir üretim üssü… Kaliteli, nitelikli ve güçlü ar-ge alt yapısına dayalı üretimler gerçekleştiriyor. Sanayinin ve ekonominin gelişimi için önemli bir itici güç olan KOBİ’ler, tekstilden plastik sanayine, yedek parçadan nihai ürüne çok geniş bir üretim çeşitliliğine sahip… Know-how ve üretim parkurları açısından da son derece iyi konumdalar. Bu altyapının ihracatta desteklenmesi, KOBİ’lerin finansman yapılarının geliştirilerek üretimlerini artırmaları büyüme açısından ciddi önem arz ediyor. Biz bu süreçte doğru bir çözüm aracı olarak KOBİ’leri büyütüyoruz” şeklinde konuştu.  

Faktoring sektöründe işlem hacmi dağılımına bakıldığında, yüzde 82’lik bölümün yurtiçi işlemlerden, yüzde 16,7’sinin ise ihracat faktoringinden geldiği görülüyor. İhracat faktoringinde yurtiçine göre daha hızlı büyüdüklerini ifade eden Çağatay Baydar  “ihracatta hem finansman, hem tahsil hem de garanti hizmetinin üçünü birden verebilen başka bir finans ürünü yok” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin ; "Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki üç sektör; 2016 yılı Eylül sonu itibariyle reel sektöre 92 milyar TL finansman sağladı".

Finansal Kurumlar Birliği olarak KOBİ'lerin en önemli sorunları arasında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim konularında farkındalık yaratarak; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına yönelik destek olmak amacıyla ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak 2.1 milyon müşteri sayısına ulaştıklarını belirtti. Mehmet Cantekin “ 760 bin KOBİ ile işbirliği içindeyiz.  Üç sektörümüzün; 2016 yılı Eylül sonu itibariyle reel sektöre 92 milyar TL finansman sağladığını görüyoruz. Faktoring sektörü ise yılın ilk 9 ayında KOBİ’lerimiz başta olmak üzere işletmelerin 86 milyar TL’lik ticaretine finansman, garanti ve tahsilat hizmetleriyle aracılık etti. Böylece üye şirketlerimiz toplamda 104 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğe ulaştı. Bizler Finansal Kurumlar Birliği olarak öncelikle, Türkiye’deki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki önceliğimiz elbette, ekonomimizin dinamosu konumunda olan KOBİ’lerimize destek olmak.” dedi.

İzmir’e 1.4 milyar dolarlık finansman…

Türk Eximbank 2016 yılında ihracatçılara bir önceki yıla göre yüzde 8.7’lik bir artışla toplam 33 milyar Dolarlık finansal destek sağladı. Bu rakam finansal destek ihracatının yüzde 23’üne karşılık gelirken ihracat sevkiyatlarının yüzde 7.7’si Türk Eximbank tarafından sigortalandı. Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras “2017 yılında ihracatçılarımıza sunduğumuz kredi miktarını 25.4 milyar dolara , sigorta/garanti imkanını ise 14.4 milyar dolara çıkararak bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla toplam 39.8 milyar dolarlık destek sağlamayı hedefliyoruz. Böylece ülkemiz ihracatının yüzde 26’sına finansman imkanı sunacağımızı öngörüyoruz. İzmir’e baktığımızda bu şehirde faaliyette bulunan 624 firmaya toplam 1.4 milyar dolarlık kredi kullandırdık. Bu rakam İzmir’de gerçekleştirilen ihracatın yüzde 18’ine karşılık gelmektedir. İzmir Türk Eximbank’ın ihracatçıya önemli ölçüde ulaştığı bir il olarak dikkat çekiyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.