Aliağa Belediyesi tefrişat malzemesi için ihaleye çıktı

Aliağa Belediyesi Sosyal Kültür ve İdari İşler Müdürlüğü, Aliağa Gençlik Merkezi’nin tefrişat malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Aliağa Belediyesi tefrişat malzemesi için ihaleye çıktı

Aliağa Belediyesi Sosyal Kültür ve İdari İşler Müdürlüğü, Aliağa Gençlik Merkezi’nin tefrişat malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Aliağa Belediyesi Sosyal Kültür ve İdari İşler Müdürlüğü, 102 kalem tefrişat malzemesi mal alımını kapsayan ihalenin, 22 Ocak 2019 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. İhaleyi kazanın firmanın, Aliağa Gençlik Merkezi’nin yer teslimi yapıldıktan sonra 40 gün içinde malzemeleri teslim edileceği ifade edilirken, isteklilerin gerekli detaylara, EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabileceği kaydedildi.

Aliağa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek. Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim gündür" şeklinde ifadelerine yer verildi.
YORUM EKLE