İzmir HaberleriManşet

İzmir Valiliği yeni kararları açıkladı!

İzmir Valiliği tarafından 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak olan yeni kararlar açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

İzmir Valiliği 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan yeni kararları açıkladı.

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00¬05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.12.2020 tarihli ve 20799 sayılı genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idarî/adlî yaptırımlara konu edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı genelgesi çerçevesinde e¬devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e¬başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmelerine,

Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu”nun da denetimlerde ibraz edilmesine,

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine ve vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmesine,

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olmasına,

Vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmesine,

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek olup, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmasına,

1.5- Kademeli normalleşme döneminde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin kaymakamlar tarafından alınmasına,

1.6- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasına,

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00¬14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmalarına,

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmamalarına,

2. ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanmasına,

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

• Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmemesine, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olmasına,

• Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketliliklerinin, kalkış¬varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

• Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilmesine,

• Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e¬devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E¬BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvurunun (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesinin oluşturulmasına,

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır.Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e¬devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E¬BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilmesine,

3. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1- Yeme¬içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

• Hafta içi günlerde 07.00¬20.00 saatleri arasında gel¬al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

• Hafta sonlarında ise 07.00¬24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilmelerine,

3.2- 17 Mayıs¬1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmesine,

– Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
– Sinema salonları,
– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
– Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
– Hamam, sauna ve masaj salonları,
– Lunaparklar ve tematik parklar.
Çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine,

3.3- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerlerinin;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00¬20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,

• Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00¬20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olmasına,

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasına,

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerinin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmemesine,
3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmemesine,

3.7- Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00¬24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilmelerine,

4. EĞİTİM¬ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürülmesine,

5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarihli ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00¬16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilmesine,

6. ERTELENEN FAALİYET, ETKİNLİK VE TÖRENLER

6.1- Sivil toplum kuruluşları, barolar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerinin 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine,

6.2- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam etmesine,,

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına,

7. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

7.1- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olmasına,

7.2- Şehir içi toplu taşıma araçlarının ise İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesiyle getirilen esaslar çerçevesinde %50 kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabilmelerine,

8. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

8.1- Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme¬içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmelerine,

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulmasına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmemesine,

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesine,

8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerinin yeterli görülmesine,

8.5- 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilmesine,

Bu çerçevede;
– Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçe umumi hıfzıssıhha kurul kararlarının ivedilikle alınmasına,

-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.