Ege Haberleri

İzmir, Manisa ve Uşak'ta boş araziler tarım alanı olarak kullanılacak

İZMİR, Manisa ve Uşak’ta toplam 45 bin 564 hektar arazide tarım arazilerini toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmamalarının devam ettiği bildirildi.

BOŞ ARAZİLERE YENİ DÜZENLEME

Türk çiftçisini dünya ile rekabet edebilir bir konuma taşıyabilmek için başlatılan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi Ege Bölgesi’nde devam ediyor. Projelerle çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Projelerle, daha az zaman, iş gücü ve sermaye harcanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmenin de amaçlandığı belirtildi. Bu çervede Devlet Su İşleri’nin İzmir, Manisa ve Uşak’ta yürüttüğü tarım arazilerini toplulaştırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

10 BİN 700 HEKTARLIK ALAN TAMAMLANDI

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bu konuda İzmir, Manisa ve Uşak’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mevlüt Aydın, Aydın  ve İzmir’deki ‘Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi’nin Ödemiş ilçesinde Beydağ Barajı Sulaması ile birlikte yürütüldüğüne dikkati çekip, “Toplam 16 bin 994 hektar arazinin şu ana kadar 10 bin 700 hektarlık kısmındaki çalışmalar tamamlandı. 24 mahallede tapu tescilleri bitirilirken, 2 mahallede de yeni parselasyon planları kesin tasdik aşamasına getirildi. 5 mahalledeki çalışmalar ise devam ediyor” dedi.

‘MANİSA’DA ÇALIŞMALAR 18 BİN 434 HEKTARDA SÜRÜYOR’

Manisa’daki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projeleri’ni 2 ayrı noktada devam ettiğini vurgulayan Aydın, “Akhisar Gördes Sağ Sahil Projesi ile eş zamanlı yürütülen proje, 6 bin 889 hektarlık bir arazide devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 700 hektarlık Akselendi Mahallesi’ndeki parselasyon çalışmaları sürerken proje 11 mahalleyi daha kapsayacak. Kırkağaç Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi’nde ise yaklaşık 11 bin 545 hektar arazide devam ediyor. 9 mahalleyi kapsayan projede şu ana kadar 8 mahallede kesin tasdik yapıldı. Kadastro aşamasına gelindi” diye konuştu.

‘UŞAK’TA 5 KÖYÜN TAPU TESCİLLERİ TAMAM’

Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi ise 10 bin 136 hektar araziyi kapsadığını vurgulayan Aydın, “10 köyün 5’indeki toplam 4 bin 200 hektar alanda tapu tescilleri tamamlandı. 2 köyde kadastro kontrolleri sürüyor. 1 köyde ise yeni parsel planları kesin tasdiğe hazırlandı” dedi.

‘SULAMA YATIRIM MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLANACAK’

AYDIN PROJE DETAYLARINI ŞÖYLE AKTARDI:

“Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.”

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın, şöyle devam etti:

“Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır.”

Bir yanıt yazın