Ege Haberleriİzmir Haberleri

İzmir İZSU Genel Müdürlüğü için büro elemanı alınacak: Üniversite mezunu olmak yetiyor!

İzmir İzelman büro elemanı kadrosunda personel alımı yapacak. Söz konusu kadroya en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar başvurabilecek. İlandaki şartları sağlayanlar en geç yarına kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İzmir İzelman büro elemanı kadrosunda personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Tercihen 1(Bir) yıl süre ile mesleği ile ilgili tecrübesi olmak
En az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Bu kapsamda verilen ilanda adayların başvurularını sadece mail olarak ve bir sayfalık özgeçmiş şeklinde basvuru@izelman.com.tr adresine mail olarak yapmaları istendi. Çalışma adresi ise İzsu Genel Müdürlüğü olarak belirtildi.