Kamu

İTO tescil sorgulama nasıl yapılır?

İTO tescil sorgulama nasıl yapılır? Ticaret sicil numarasını öğrenmek isteyenler, sorgulama işlemleri sırasında bazı aşamaları takip etmelidir. Bu aşamaların takip edilmesinden sonra sicil numarası öğrenilerek şirketin geçerlilik durumu ortaya çıkabilir. haberimizde ticaret sicil numarasının nasıl öğrenileceği ve sicil numarasının öğrenilmesi için başvuru esnasında yapılması gerekenlere ulaşabilirsiniz

İTO Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

İTO tescil sorgulama işleminin yapılması için aşamaların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir. İTO tescil sorgulaması için ilk önce kayıtlı olunan Ticaret Odası’nın resmi internet sitesine giriş yapılmalıdır.  egehaber.com Siteye giriş sağlandıktan sonra “hizmetler” sekmesine gidilmesi gerekir. Hizmetler sekmesinde yer alan “sicil numara sorgula” kısmına tıklanmalıdır. Daha sonra ekrana gelen kutucuğa T.C. kimlik numarası yazılarak ticaret sicil numarası internet üzerinden online bir şekilde sorgulanabilir. Bunun dışında kayıtlı olunan Ticaret Odası’nın merkezine gidilerek veya iletişim hattı aranarak da ticaret sicil numarası kolay bir şekilde öğrenilebilir.

Şifre Olmadan İTO Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şifre olmadan İTO tescil sorgulamasının yapılması için ilk önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet adresine giriş yapılmalıdır.  egehaber.com Adrese giriş sağlandıktan sonra “Unvan Sorgula” sekmesine basılması gerekir. İstenilen sayfaya gelindikten sonra ekrana gelen kutucuğa doğrulama kodu ve şirketin adı yazılmalıdır. Bütün bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girildikten sonra otomatik olarak şirketin ticaret sicil numarası ekrana gelecektir. Bu sayede online bir şekilde şifre olmadan ticaret sicil numarası öğrenilmiş olunur.

İTO Sicil Numarası Sorgulama

İTO tescil  değil sicil numarasının sorgulanması için istenilen adımların uygulanması gerekir. Aşağıda İTO sicil numarasının öğrenilmesinde yapılması gereken aşamalar sırasıyla verilmektedir:

*Sorgulama işleminin yapılmasından önce İTO’nun resmi internet sayfasına giriş yapılmalıdır.
*Siteye giriş sağlandıktan sonra sırasıyla “firma bilgileri”, “sicil kayıtları” ve “unvana göre arama” sekmelerine gidilmesi gerekir.
*Bütün sekmelere gidildikten sonra ekrana çıkacak kutucuğa firmanın adı ve ticaret unvanı yazılmalıdır.
*İstenilen bilgiler doğru bir şekilde yazıldıktan sonra İTO sicil numarası otomatik olarak sayfaya düşecektir.
*İnternet üzerinden İTO sicil numarasını öğrenmek istemeyenler, İTO birimlerine giderek veya İTO çağrı merkezini arayarak da sicil numaralarını öğrenebilir.
Yukarıda verilen adımların dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bütün adımların uygulanmasından sonra İTO sicil numarası öğrenilerek şirketin geçerliliğinin durumu sorgulanmış olur.

İTO Sicil Kaydına Müracaat

İTO sicil kaydının yapılması için aşağıda verilen aşamaların sırasıyla yapılması gerekir. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

*İlk önce Mersis’ten sözleşmenin düzenlenmesi ve hazırlanması gerekir.
*Daha sonra sözleşmenin imzalanması için notere gidilmelidir.
*Diğer işlemlerin yapılması için noterden mali müşavirler, sicil kaydını yaptıracak kişiler adına vekâlet belgesi alır.
*Mali müşavirler kalan işlemleri halleder.
Bu işlemlerin halledilmesinde sonra başvuru işlemleri tamamlanmış olur.

İTO Sicil Kaydını Gerçekleştirme

İTO tescil  sicil kaydının gerçekleşmesi için aşağıda verilen işlemlerin yapılması gerekir:
*Kaydın yapılmasından önce notere mali müşavirle birlikte gidilerek başvuru talebinin gerçekleşmesi gerekir.
*Mali müşavir sicil kayıt işlemlerinin yapılması için notere giderek şirket kurucularından vekâlet belgesi alır.
*İşlemlerin halledilmesinden sonra şirketin ortakları banka hesabı açarak istenilen miktarda sermayeyi öder.
*Sermayenin ödenmesinden sonra bankadan blokaj yazısı alınmalıdır.
*Şirketin kurucuları ve ortakları, 1 tane vesikalık resimlerini mali müşavire verir.
*Bununla birlikte mali müşavirin düzenlemiş olduğu dilekçe, kuruluş bildirim formunu ve oda kayıt bildirisini imzalar.
*Bütün işlemler yapılıp evrak ve belgeler toplanıldıktan sonra mali müşavir İTO birimine gerekli evrakla beraber giderek başvuruda bulunur.
*İTO tarafından teslim edilen evraklar kontrol edildikten sonra şirketin tescil işlemleri yapılır.
*Daha sonra mali müşavir İTO’dan şirketin tescil edildiğine dair göstergeyi alır.
*En son notere gidilerek imza sirküleri alınır.
*Bu sayede İTO sicil kaydı yapılmış olur.
Yukarıda verilen adımlar doğrultusunda İTO sicil kaydı gerçekleşmiş olur.

İTO Borç Nasıl Öğrenilir?

İTO borcun öğrenilmesi için İTO’nun internet adresine giriş yapılması gerekir. Siteye giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulama işlemi için ekrana gelen kutucuğa T.C. kimlik numarası ve doğum bilgileri yazılmalıdır. Kimlik doğrulama işleminden sonra sayfada yer alan “İTO borç sorgula” sekmesine basılmalıdır. Sekmeye gidildikten sonra otomatik olarak İTO borcu sayfaya gelecektir. Bu sayede şirket kurucuları ve ortakları İTO borcunu internet üzerinden online bir şekilde öğrenmiş olur. Bunun dışında İTO borcunu öğrenmek isteyen şirket kurucuları ve ortakları, İTO’nun merkezine giderek veya İTO çağrı destek hattını arayarak da kolay bir şekilde öğrenebilir.

İTO İletişim

İTO iletişim kanalları sayesinde şirket kurucuları ve ortakları, İTO sicil numarasını kolay bir şekilde sorgulayabilir veya İTO tescil kaydını yaptırmak için istedikleri bilgileri öğrenebilir. Bunun için şirket kurucuları, 444 0 486 numaralı İTO çağrı merkezi hattını aramalıdır. Hatta bağlanıldıktan sonra ticaret sicil numarası sorgulanabilir veya İTO sicil kaydının yapılması için soru ve talepler iletilebilir. Bunun dışında “ito@ito.org.tr” adresine sorular e-mail yolu ile gönderilerek de yanıtlar bulunabilir. Aynı zamanda özellikle İTO sicil numarasını öğrenmek isteyenler, İTO’nun merkezine giderek de yetkili kişilerin yardımıyla sorgulama işlemlerini yapabilir. Bu sayede kurulan şirketin geçerlilik süresi ve durumu kolay bir şekilde öğrenilmiş olur. İTO sicil numarasını alacak veya İTO sicil kaydı müracaatında bulunacaklar, İTO’nun iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak işlemlerini halledebilir.

Kaynak: egehaber.com