Gündem

İstifa etmeyi düşünen tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiren karar!

Özel sektörde çalışan herkesi ilgilendiren bir karar alındı. Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karara göre iş akdini fesheden işçinin haklı nedenle de olsa ihbar tazminatı talep edemez.

Türkiye’de milyonlarca vatandaş özel sektörde çalışıyor. Bu kapsamda milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Prime dayalı çalışan satış elamanı, primlerinin ödenmediği ve maaşının resmiyette aldığı ücretin altında gösterilmesi nedeniyle istifa etti. İstifa eden işçi işvereninin kıdem ve ihbar tazminatını karşılamaması nedeniyle İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Karar temyiz edildi

Bayram tatili ücreti, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacağını talep eden işçinin karşısında davalı taraf ise davacının işe izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmemesi sebebi ile hakkında tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkemenin davanın kısmen kabulüne hükmetmesinin ardından, çalışanın avukatı kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise iş akdini fesheden işçinin haklı nedenle de olsa ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Davacının tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Ancak haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”