Genelİzmir HaberleriManşet

İşsiz kalanlar dikkat! SGK İl Müdürü açıkladı

Çalışanların çeşitli nedenler ile işini kaybetmesi sonrasında gelir kayıplarını belirli süre ve ölçülerde karşılayabilmek, yeni iş bulma sürecinde hayatlarını idame ettirecek asgari bir gelir sağlamak amacı ile 4447 sayılı Kanun ile işsizlik ödeneği uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, işsizlik ödeneğinden son 3 yıl içerisinde sigortalı çalışan ve işsizlik sigortası primi ödenmiş sigortalıların en az 6 ay en fazla 10 ay süreyle faydalandıklarını aktardı. Kurt, “İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından ayrıca; genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi hizmetleri sağlanmaktadır” dedi.

Çalışma Hayatında Devamlılığın Sağlanması

Çalışma hayatında devamlılığın esas olduğunu ve bu nedenle gerek çalışanlar gerekse işverenler açısından bu devamlılığın sağlanması adına çeşitli teşvikler çıkarıldığı ifade eden Kurt, “Çalışma hayatında devamlılığın sağlanması için teşvik uygulamaları hayata geçirilmektedir. İlgili teşvikler ile genel olarak işverenin işçilik maliyetlerinin hafifletilerek işsizliğin azaltılması ve hatta ilave istihdamın sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında yer alan ve bir nedenle işini kaybederek işsizlik ödeneği alan sigortalıların yeniden çalışma hayatında dahil olmalarını kolaylaştırmak adına da işsizlik ödeneği teşviki hayata geçirilmiştir” dedi.

İşsizlik Ödeneği Teşvikinden Nasıl Yararlanılıyor?

Kurt, “2009 yılında hayata geçirilen ve diğer teşviklere nazaran bilinirliliği daha az olan bu teşvikin 6 Şubat’ta yaşanılan deprem felaketi nedeni ile bir şekilde işinden ayrılmak zorunda kalan ve işsizlik ödeneği almaya hak kazanan afetzedelerin yeniden çalışma hayatına dahil edilebilmesi ve yeni bir başlangıç yapabilmeleri adına önemli olduğunu belirterek, “anılan bu teşvikten yararlanılabilmesi için;

  • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
  • İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
  • İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten iş yeri olmaması, şartlarının sağlanması gerekir” dedi.

İşsizlik Ödeneği Teşviki İşverenin Prim Maliyetini Düşüyor

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının yüzde 1’inin yani toplamda yüzde 33,5 oranında prim teşviki sağlandığını ifade eden Kurt, “2023 yılında asgari ücretli bir çalışanın prim tutarı, işsizlik tutarı dahil 5.030,43-TL’dir. Oysa ilgili teşvikten faydalanan işveren koşulları sağlayan her bir çalışanı için yalnızca 536,58-TL. prim ödemekte olup 4.493,85-TL. Hazinece karşılanmaktadır” dedi.

İlgili Teşvikten Faydalanmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili teşvikten faydalanmak için gerek sosyal Güvenlik Kurumuna gerekse başka bir Kuruma herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Kurt, “Teşvik kapsamına giren sigortalıların www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi /İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek 15921 teşviki için tanımlama işlemi yapılması gerekmektedir. Bu şekilde tanımlanan çalışanlar için işsizlik sigortası ödeneğinin kalan süresi için en az 6 ay en çok 10 ay süre ile bu teşvikten faydalanılabilecektir” dedi.