Kamu

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davasının ne anlama geldiğini, davanın açılması için izlenmesi gereken yolların neler olduğunu ve davayı açmak için başvuru esnasında yetkili mahkemelere hangi evrak ve belgelerin teslim edilmesi gerektiğini öğrenmek isteyenler, makalemizi okuyarak inceleme yapabilir.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davasının açılmasında şartlar talep edilir. egehaber.com Aşağıda işe iade davasını açacakların uyması gereken koşullar detaylı bir şekilde sıralanmaktadır:

*İşe iade davasının açılması için işyerinde 30 kişiden fazla insanların faaliyet göstermesi gerekir.
*Bununla birlikte işe iade davasını açacakların işyerlerinde en az 6 ay sigortalı olarak çalışmış olması şartı aranır.
*Bunun yanı sıra mağdur durumda olan çalışanın işten çıkarılmasında belirsiz süreli iş sözleşmesinin etkisi olmalıdır.
*İşe iade davasının açılmasında çalışanın kendi iradesi dışında işveren tarafından işten çıkarılması olması koşulu istenir.
Yukarıda verilen şartlar doğrultusunda işine son verilen çalışanlar, İş Mahkemelerine müracaat ederek işe iade davası açabilme hakkını kullanabilir.

İşe İade Davası İçin Zaman Aşımı

İşe iade davasının süresi vardır. Dava açmak için verilen sürenin geçirilmesi durumunda işten çıkarılanlar hiçbir koşulda karşı taraftan hak talep edemez.egehaber.com İşe iade davasının açılması için çalışanın işten çıkarıldığını öğrendiği andan itibaren 1 ay içerisinde başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekir. Bu yüzden işten çıkarılanlar hemen gerekli evraklarla beraber İş Mahkemelerine giderek başvuru işlemlerini yapmalıdır.

İşe İade Davası İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

İşe iade davasının açılması için çalışan ve işverenin çalıştıkları işyerlerinin yakınlarında yer alan İş Mahkemelerine gidilmesi gerekir.egehaber.com Köy ve kasaba gibi bölgelerde yaşayanlar ise İş Mahkemelerini ikamet ettikleri yerde bulamadıkları zaman Asliye Hukuk Mahkemelerine işe iade davası açmak için müracaatta bulunabilir. Yetkili mahkemelere istenilen evrak ve belgelerle beraber gidilmesi gerekir. Bunun dışında zaman aşım süresinin geçirilmemesi şartı koyulur. İşten çıkarıldıktan hemen sonra 1 ay içerisinde çalışanlar, işverene dava açma hakkını kullanmalıdır.

İşe İade Davası Karar Süreci

İşe iade davasının karar süreci biraz zaman alabilir. İşten çıkarılanların çıkarılma durumlarını öğrendikleri zaman 1 ay içerisinde davanın açılması için müracaatta bulunması durumunda mahkeme 2 ay içerisinde davanın sonucunu bildirir. İşe iade davasının temyiz işlemleri 1 ay içerisinde gerçekleştirilir. Fakat bu verilen sürelerin uzaması da mümkündür. Çünkü, mahkemelerin ve davaların çok yoğun olması sonucunda davaların kararlarının verilmesi için incelemelerin ve kontrollerin yapılması da uzun zaman gerektirir. Bu yüzden davalı ve davacı işe iade davasının sonucunu en erken 2 ay içerisinde öğrenebilir. Sonuçlar mahkeme tarafından iki tarafa da yazılı olarak bildirilir. Davanın sonucundan sonra işveren haksız durumda ise 1 ay içerisinde çalışanı işe almak zorundadır.

İşe İade Davasını Açamayacaklar

İşe iade davasını açamayacaklar da bulunmaktadır. Aşağıda işe iade davasını açamayacaklarda olması gereken özellikler hakkında detaylar yer alır:

*İşe iade davasını kendi isteği ile işten ayrılanlar hiçbir koşulda açamaz.
*Bunun dışında işverenin yardımcısı konumunda olanlar da işe iade davası açma hakkına sahip değildir.
*Bununla birlikte işçi ve işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin her tarafın rızası doğrultusunda iptal edilmesi durumunda işe iade davası kesinlikle açılamaz.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işe iade davasının açılması için çalışanların kesinlikle kendi istekleri dışında işyerinden çıkarılması gerekir ve iş sözleşmesinin sadece işveren tarafından iptal edilmiş olması şartı aranır.

İşe İade Davasında Arabulucu

İşe iade davasında arabulucunun olması davanın sürecini daha da kısaltabilir. Arabulucuların davanın açılmasından önce faaliyet göstermelerine rağmen işçi ve işveren arasında uzlaşma olmaması durumunda 2 hafta içerisinde çalışanlar İş Mahkemelerine giderek işe iade davası açar. Davada istenilen belgelerin arasında, arabulucunun da etkisi olmasına karşılık taraflar arasında anlaşmazlığın olduğunu gösteren belgenin de yer alması gerekir. Bunun dışında başvuru esnasında çalışanların geçerli sebepler ve delilleri başvuru dilekçesine eksiksiz bir şekilde yazmaları gerekir.

Yarı Zamanlı Çalışanların İşe İade Davası Açması

Yarı zamanlı çalışanların işe iade davası açma hakları vardır. Davanın açılması için part-time olarak çalışanlar ve işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesinin imzalanması gerekir. Bu sözleşme sayesinde çalışanların işveren tarafından işten çıkarılması kolay bir şekilde kanıtlanabilir. Bu yüzden işyerinde part-time olarak çalışanlar da işten sebep öne sürülmeden çıkarıldıkları ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından iptal edildiği zaman da İş Mahkemelerine başvuru dilekçesi ve kanıtlarla beraber giderek işe iade davası açabilir. Bu sayede çalışanlar, işe geri dönmeleri için yasal hakları kullanmış olur. İşe iade davasını açacaklar, işten çıkarıldıktan sonra 1 ay içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Zamanında yapılmayan başvurular mahkeme tarafından hiçbir şekilde inceleme altına alınmaz.

İşe İade Davasının Karara Bağlanmasından Sonra Yapılması Gerekenler

İşe iade davasının bir karara bağlanmasından sonra yapılması gereken eylemler vardır. Özellikle dava sonucunda işveren haksız çıktığı zaman çalışanını yeniden 1 ay içerisinde işe almak zorundadır. İşverenin bu zorunluluğu yerine getirmediği durumda çalışanın işyerinde çalışmadığı 4 veya 8 aylık maaşlarının hepsini tazminat olarak ödeme yükümlülüğündedir. Bu durumların meydana gelmesinden sonra çalışan işe yeniden alındığı zaman ise işveren herhangi bir tazminat parası ödemek zorunda değildir. Bu yüzden işverenin tazminatı ödememesi için verilen süre içerisinde işe iade davasından hemen sonra çalışanı tekrardan işe almak için gerekli işlemleri yapması gerekir.

Kaynak: egehaber.com