GenelGündem

İşe geç kalan işçi yandı! Yargıtay’dan emsal karar!

Yargıtay, aldığı kararla sabah işe geç gelen ya da işten erken çıkan işçi için verilen tazminatsız şekilde işten çıkarılma kararının önünü açtı.

Yargıtay yüksek mahkemesi, işe geç gelip işten erken çıkan, mesai saatleri içinde işini aksatan işçi için tazminatsız olarak işten çıkarılma kararının önünü açtı. İş Mahkemesi ile İstinaf Mahkemesi’nin kıdem tazminatı ödemesi yönünde aldığı kararı bozdu.

İddia edilene göre, depo sorumlusu olarak çalışan bir işçi sabah işe geç geldiği ve mesaiden erken çıktığı için işten kovuldu. Kovulmasının ardından İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, kesin ve açık bir ifade olmadan işten atıldığını söyledi.

Mahkeme, işçi lehine karar vererek, işe iadesini istedi. Fakat davalı işveren, işçinin mesai saatlerine riayet etmediğini ve mesai saatleri içinde işi aksattığını ileri sürerek karara itiraz etti. Fesih işleminin kurallara uygun olduğunu ve davacının işine haklı ve geçerli sebeplerle son verildiğini belirtti.

FESİH KARARI ÖLÇÜSÜZ

Mahkeme, davalı tarafın öne sürdüğü nedenlerin, iş akdinin feshini gerektirmediğini, fesih işleminin son çare olma ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek kararın kabulüne karar verdi. Bunun üzerine davalı avukatı karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Verilen gerekçeli kararda, işçinin işe geç gelmesinin ve mesai bitiminden erken çıkmasının iş akdini fesih gerektirir ağırlıkta olmadığı belirtildi. Ayrıca davalının öne sürdüğü iş akışının engellendiğine dair tutarlı bir ispat olmadığından dolayı fesih işleminin ölçülü olmadığını belirtti.

Karar davacı tarafından temyize gidince bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi konuyu devraldı.

İŞÇİ İÇİN VERİLEN KARAR KARAR ÖLÇÜSÜZ DEĞİL

Yargıtay, daha önce işe geç geldiği için ihtar yazılan işçi için verilen ve haklı olduğunu gösteren kararı bozdu. Verilen kararda; “Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00’da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi.