Gündem

İşçileri ilgilendiren nakdi ücret desteği gelişmesi!

Türkiye’de corona virüsü salgını sürecinde nakdi ücret desteği uygulaması başlatıldı. Uygulama ile ilgili olarak işçileri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için “Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar”da değişiklik yapılmasını tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) binlerce işçiyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, ücretsiz izne ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için ilgili düzenlemede değişiklik yapılması isteniyor.

İşçinin talebinin yeniden değerlendirilmesi için tavsiye kararı alındı

KDK eksik gün bildirimini “10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar” ve “18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği” koduyla yapması nedeniyle nakdi ücret desteğinden yararlanamayan vatandaşın başvurusunu inceledi. İncelenen başvurular sonucu kurum vatandaşı haklı buldu. Yapılan açıklamada, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığı ifade edildi.

Bu kapsamda işçinin nakdi ücret desteği talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderildi.