Ekonomi

İşçiler dikkat! Kıdem tazminatında Ramazan kolisi detayını atlamayın! Kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdî ve aynı yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında Ramazan kolileri de bulunuyor.

RAMAZAN KOLİLERİ DE KIDEM TAZMİNATINA DAHİL

İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdi ve ayni yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında Ramazan kolileri de var

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı.

Tüm çalışanların kıdem tazminatı alabileceği reform için kollar sıvanırken, mevcut sistemde bu ödemeyi alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. 

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: “Çalışılan süre x brüt maaş (2019 yılı tavan:

6.017,60 TL)= Ödenecek tazminat.” Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor. Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki ‘brüt maaş’ belirliyor.

EK ÖDEMELERE DİKKAT! ARTTIRMAK MÜMKÜN

Brüt maaş, maaş bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün.

Çünkü brüt maaş, sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin ya da yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.

Örneğin; işveren, her yıl düzenli olarak Ramazan kolisi veriyorsa; bu da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Yine düzenli ödenen primler, telifler, ikramiyeler hesaba katılır. Yapılan ödemeler eklenince alacağınız tazminat da yükseliyor. Bu yüzden hesaplama yapılırken, bu ödemelerin de eklenip eklenmediğini mutlaka kontrol edin. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yapılan ödemenin düzenli olması.

ASGARİ ÜCRET GÖSTERİMİNE RAZI OLMAYIN

Gizli kayıt dışılık şeklindeki maaşın asgari ücretten gösterilmesi de tazminatı düşürüyor. Bu yüzden yüksek maaş alanların asgari ücretten gösterilmeye razı olmaması gerekiyor. Gerçek maaşınız bordroda gösterilmez ve asgari ücret bildirilirse tazminat hesabınız da asgari ücretten yapılır.

Ayrıca ileride alacağınız emekli maaşınız düşer. Devletten prim ve vergi kaçırılır. Bu durumda olanların mutlaka ALO 170’i arayarak bildirmeleri gerekiyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı:

– Brüt ücret: 3.000 TL

– Yılda iki maaş bayram ikramiyesi: 6.000 TL

– Aylık yemek parası: 300 TL

– Giydirilmiş ücret: 3.800 TL

– Tazminat (KDV hariç): 38.000 TL

– Ek ödemesiz tazminat: 30.000 TL

– Kazanç: 8.000 TL

MAAŞA DAHİL EDİLENLER

1. Yemek yardımı

2. Kasa tazminatı

3. Gıda yardımı

4. Yakacak yardımı

5. Eğitim yardımı

6. Konut yardımı

7. Giyecek yardımı

8. Erzak yardımı

9. Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

10. Unvan tazminatı

11. Aile yardımı

12. Çocuk zammı

13. Temettü

14. Havlu ve sabun yardımı

15. Taşıt yardımı

16. Yıpranma tazminatı

17. Nitelik zammı

18. Sağlık yardımı

19. Mali sorumluluk tazminatı

20. Bayram harçlığı

21. Lojman tahsisi

22. Aydınlatma yakıt, su bedeli

23. Teşvik primi

24. Devamlı ödenen primler.

DAHİL EDİLMEYENLER

Tazminata eklenmeyen ödemeler şöyle:

1. Yıllık izin ücreti

2. Evlenme yardımı

3. Hafta tatil ücreti

4. Bayram harçlığı

5. Hastalık yardımı

6. Genel tatil ücreti

7. Doğum yardımı

8. Ölüm yardımı

9. İzin harçlığı

10. Teşvik ikramiyesi ve primleri

11. Devamlılık göstermeyen primler

12. Seyahat primleri

13. Fazla çalışma ücreti

14. İş arama yardımı

15. Harcırah

16. Bir defalık ikramiyeler

Bir yanıt yazın