Personel Alımı

İş Arayanlara Duyuruldu! Sınavsız Personel Alım Şartları Açıklandı!

Denizli’de bulunan Pamukkale Üniversitesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre birçok alanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Pamukkale Üniversitesi, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, destek ve güvenlik personelleri gibi alanlarda 110 personel alınacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak olarak belirlenen ilanın şartları…

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (İlan tarihinden itibaren olmak kaydıyla tam teşekküllü sağlık
kuruluşlarından alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).

10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6
(altı) ay olması (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir).

DESTEK PERSONELİ

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Temizlik, bahçe, ağaç, çim bakım, eşya ve evrak taşıma gibi hizmetleri yerine getirmek.

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf
olmak.

2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv
araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.