Personel Alımı

İş Arayanlar İçin Yayınlandı! Kamu Kurumuna Destek ve Büro Personeli Alınacak!

İş arayanlar için yeni bir iş ilanı yayınlandı. İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre büro ve destek alanlarında 10 personel alınacak. Şartlarını da açıklayan Boğaziçi Üniversitesi’nin KPSS sınav şartı bulunuyor. Son başvuru tarihi 4 Şubat olan büro ve destek personeli alım şartları nelerdir? Boğaziçi Üniversitesi ilanına kimler başvurabilir?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.