Kamu

İlkokul mezunları da başvurabilir: Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı için ilan verdi!

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılı tercüman bilirkişi alımı için ilan verdi. Söz konusu ilanda ilkokul mezunu olanların da başvurabileceği bildirildi. İlandaki başvuru şartlarını sağlayanlar, 15 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2022 yılı tercüman bilirkişi alımı için ilan verildi. : Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ilanda 18 yaşını dolduranların ve en az ilkokul mezunu olanların başvurabileceği bildirildi. Tercüman olmak isteyenler 15 Ekim 2021 Cuma gününden 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3. En az ilkokul mezunu olmak
4. Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak
5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
7. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

Başvuru Yeri :

Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.osmaniye.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Osmaniye Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 01 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.