Sağlık

İl Valiliklerine Yazı Gönderildi: Dünyanın Her Yerinden Ülkemize Gelecekler

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü normalleşme süreci kapsamında uluslararası sağlık turizminin kapsamı genişletildi. Sağlık turizmi daha önce 31 ülke ile sınırlandırılmıştı ancak tüm ülkelerden gelecek hastalar şeklinde değiştirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 81 ilin valiliklerine “Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” başlıklı yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda corona virüsü ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye’den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı ile mücadele süresince kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği vurgulandı.

TÜM ÜLKELERDEN HASTA GELECEK

Gönderilen resmi yazıya göre Türkiye’ye tüm ülkelerden hastalar gelebilecek. Bununla birlikte tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek.

ARANACAK ŞARTLAR

Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerde bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle belirtildi:

“Bakanlık tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olacak. Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans olacak.

Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde, uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer alacak. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olacak. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarında, başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servis yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak”