Ekonomi

İkinci el araç alan ve satanları ilgilendiren karar: Yasal değil!

Kamu bankalarının verdiği krediler nedeniyle ikinci el araçlara talepler arttı. Bankalardan uygun faizli kredi alan vatandaşlar ikinci el araçları alıyorlar. Ancak bazen ikinci el araç satın alan vatandaşlar farklı mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Aracı satın aldıktan sonra pert olduğunu öğrenen bir vatandaş mahkeme yolunu tuttu. Yüksek mahkemeden ise emsal niteliğinde bir karar çıktı. Mahkeme ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti.

Türkiye’de normalleşme dönemi destekleri kapsamında kamu bankaları vatandaşlara taşıt kredisi sağlıyorlar. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bankası kredilerinden yararlanan bir çok vatandaş ikinci el arabalara talep gösteriyorlar. Ancak bazen ikinci el mağduriyetleri yaşanabiliyor. Bir vatandaş ikinci el olarak satın aldığı aracın sigortasını yaptırmak için gittiği acentada üzücü bir gerçekle karşılaştı. Burada aracın pert kayıtlı olduğunu öğrenen vatandaş, satıcıdan cevap alamayınca mahkemeye başvurdu.

Davacı ayıplı haliyle kabul etmemiştir

Asliye Hukuk Mahkemesi aracın piyasadan 6 bin lira daha düşük bir bedelle satın alınmasının pert kaydı olma ihtimalinin güçlendirdiğini, bu nedenle alıcının bunu bilebileceğini bildirerek davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine davacı, kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise emsal nitelikte bir karar verdi. Daire ise “Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre, alıcı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılan da satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirim yapmayı ihmal ederse satılanı kabul etmiş sayılır. Adi bir muayene ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp sonradan çıkarsa bunu da derhal satıcıya haber vermelidir. Aksi takdirde satılanı bu ayıplı hali ile kabul etmiş sayılır. Davacı öğrendiği gizli ayıbı noterden düzenlenen ihtarname ile davalıya bildirmiştir. Davacı gizli ayıp nedeniyle derhal satıcılara ihbarda bulunmakla satılanı, açıklanan kanun hükmü gereğince ayıplı haliyle kabul etmemiştir.” İfadeleri kullanıldı.

Kararın bozulmasına hükmedildi

Araçta bulanan ayıbın davacıdan gizlenmediğinin ispat yükünün davalıda olduğunu hatırlatan mahkeme, “”Hal böyle olunca; mahkemece, açıklanan hususlar göz önünde tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” İfadelerini kullandı.