Ekonomi

İcradan ucuz ev satın almak isteyenler dikkat: Halkbank duyurdu!

Kirada oturmaktan sıkılmış pek çok kişi ev almanın yollarını araştırıyor. Kamu ve özel bankalar ise icraya düşmüş konutları uygun fiyattan satıyor. Halkbank gayrimenkul satış sayfası üzerinde yeni konut ilanları yayınlandı.

Dar gelirli pek çok vatandaş ucuz ev almanın yollarını araştırıyor. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yayınladığı liste ile icradan ucuz konutu satışı yaptığını duyurmuş oldu. Kamu bankası gayrimenkul ilan listesinde 75 bin TL’ye satış yapıldığı görüldü. İşte Halkbank tarafından satılan konut ilanlarına ilişkin detaylar

İLANLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır. Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi

Geçici Teminat Yatırma Dekontu

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi

Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;

Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi