Kamu

Hesabı olanlar dikkat: Ziraat Bankası’ndan 2021 yılı için flaş açıklama!

Türkiye’de binlerce vatandaş Ziraat Bankası’nı kullanıyor. Bu nedenle banka müşterileri için flaş bir açıklamada bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacak. 2021 yılında zaman aşımına uğrayacak olan hesapları görmek için haberimizin altında bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası bankada hesabı bulunan müşterileri için açıklamada bulundu. Banka resmi internet sitesi üzerinden, “2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları” hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama:

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2021 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek için Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için tıklayınız !