26.11.2019, 09:51

Her şey Homeros’la başlar!

Dünya Edebiyatı deyince her şey Homeros’la başlar.. Üste­lik bu baba şairimiz, İzmirlidir.. Her dünya aydının kütüpha­nesinde bu ozanın yarattığı destanlar mutlaka bu­lunur.

İlyada ve Odyssiea isimli efsanevi destanları yaratan, ta­ri­hin ilk ve en büyük şairi Homeros, tarihçi Herodot’a göre mi­lattan önce 850 yıllarında yaşamıştı. Dünya halklarını en fazla etkileyen şair olarak tarihe ismi kazınmıştır. Şairin kendi top­raklarında doğduğunu iddia eden Sakız adası, Atina, Salamis, Argos, Rodos, Kolophon’un iddiaları temel­sizdir. Çünkü Homeros’un bir başka ismi, Melesigenes, yani Meles Çayı’nın Çocuğu’dur. Meles Çayı da tarih boyunca İzmir’den akıp Ege denizine dökülmektedir.

Homeros’un başyapıtı İlyada Destanı, 16.000 mısradan oluşur ve Anadolulu halkların Troya kentini savunması ile bu kente saldıran Yunan Orduları’nın istilasını anlatır. Bu des­tanda Homeros, apaçık olarak savunmacı Anadoluluları tut­muş, on yıl boyunca saldıran istilacı Yunanlıları afişe etmiştir, İlyada’nın şifresi budur. Odysseia ise, 12.000 mıs­radır, Troya savaşı sonrasını anlatır.. Kitap deyince ilk akla gelen Homeros’un yapıtları olmalıdır. Orada insanlık des­tanı, in­sanlık hikayesi, tarihin kuramları vardır. Her İz­mirli, Homeros’la övünmelidir.. Dede Korkut gibi bizim ozanımız­dır..

Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 1989’da İzmir’de “Homeros” isimli bir uluslararası edebiyat dergisi yayınlamıştır ve bu kültüre sahip çıkmıştır.. Karşıyaka Belediyesi de şair Veysel Çolak öncülüğünde “Homeros Şiir Ödülü” oluşturdu..

Bir hatıramı anlatayım..

Ahmet Piriştina’nın İzmir Büyükşehir Belediye Baş­kanlığı dönemi.. Meles Çayı’nın denize döküldüğü yerde bir Homeros Anıtı yapıldı, törenle, şovla açıldı. İyi güzel.. Birkaç gün sonra kameramanı alıp televizyon programı yapmak için anıtın ya­nına gittim. Bir de ne göreyim?..

Yanıbaşındaki tabelada, “Şiir yazarı Homeros” yazılı..

Aklım kaynadı..

Bir kere Homeros anadan doğma kör bir adam.. Şiirle­rini hep aklından söylemiş durmuş, başkaları kaleme alıp yazmış..

Sonra şiir yazarı olmaz, şair olur..

Hangi birini düzeltelim?..

Ah, şu bizim aydın olmadan, aydınlık saçmaya çaba­layan hırsımız?..

Yorumlar (0)