EkonomiGündem

Her hane başına 1250 TL ödeme yapılacak: Ailedeki kişi ve çocuk sayısına göre değişecek!

Hesaplara nisan ayında 1250 TL ödeme yapılacak. Aile başına gelir durumuna göre 1250 TL destek veriliyor. Hane gelir durumuna göre değişen miktarda yapılan ödemeler 1250 TL’ye kadar çıkıyor. Söz konusu destekten yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarını ve koşullarını araştırıyor.

Devlet hane başına 1250 TL destek veriyor. Dar gelirli aileler için destek ödemeleri sürüyor. Karşılıksız olarak yapılan bu ödemeler 850-1250 TL arasında değişiyor. Ödeme miktarının değişmesinde ise gelir durumu göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda, ailedeki gelir durumu 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL yatıyor.

1250 TL’YE KADAR ÖDEME YAPILIYOR

Devlet tarafından dar gelirli ailelere yönelik yapılan maddi destek kapsamında 1250 TL’ye kadar yatıyor. Aile destek ödemesi hanedeki gelir miktarına göre değişiyor. Ailedeki gelir durumuna göre;

450 TL ve altı – 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Programa başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvurular, hane halkı gelir durumu, hanedeki çocuk sayısı, hanedeki engelli birey sayısı gibi kriterlere göre değerlendirilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.