Hazreti Muhammed döneminde Mekke böyleydi!

Bütün bunlar Mekke'de Hira Maket Merkezi'nde sergileniyor

Sene miladi 610'lar. Ortada bütün güzelliği ile Kabe. Kabe'nin hemen yanında zemzem kuyusu. Az ilerde Efendimiz'in (s.a.s.) doğduğu ev, biraz gerisinde ise evlendikten sonra Hazreti Hatice ile birlikte kaldığı ev.