GündemPersonel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 memur alımı başvuru şartları ve başvuru adresi belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan kadrolara toplam 300 memur alımı yapılacak. Memur alımı başvuruları 18-29 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru adresi belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerlerler için aşağıda link verilmiştir. Linki tıklayarak hangi il ve ilçede kaç memur alımı yapıldığını görüntüleyebilirsiniz.

SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak, ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.)

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de (aşağıda linki verilmitir) yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.

b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

BAŞVURU İLE İLGİLİ HUSUS

Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ