Kamu

Hastanede çalıştırılmak üzere en az ilkokul ve lise mezunu personel alımları yapılacak!

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi için en az ilkokul ve lise mezunu olmak üzere personel alımı yapılacak. Farklı meslek dalları için yapılacak olan alımlarda toplamda 82 kişinin istihdamı sağlanacak. Sürekli işçi kadrosu için yapılacak alımlara başvurular ise29 Haziran 2020 – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.

Kamu kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlara güzel haber Akdeniz Üniversitesinden geldi. Üniversite, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve hasta bakımı ve temizliği hizmetleri kadrolarında en az ilkokul ve lise mezunu olmak üzere personel alımları yapacak. Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak alımlar için başvuru şartlarını sağlayan adayların, ise 29 Haziran 2020 – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise kura ve sözlü mülakat yöntemleri ile gerçekleştirilecek.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://personel.akdeniz.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır . Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

4. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Antalya ili Merkez ilçeleri (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Antalya il merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlgili Makaleler