Kamu

Hastanede çalıştırılmak üzere 82 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi’ne sağlık personeli alımı yapacak. Farklı meslek dallarından alım yapacak olan üniversite, başvurularda KPSS puanını esas alacak. Başvurularda en az ön lisans diplomasına sahip olma şartı aranıyor.

Corona virüsü salgını sonrasında da hastanelerin personel arayışları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde Farabi Hastanesi için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Karadeniz Üniversitesi tarafından verilen ilanda toplamda 82 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Hastaneye alınacak olan personeller, hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli, eczacı kadrolarında görevlendirilecek.

Başvuru Şartları:

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır. 2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır. (Eczacı kadrosuna başvuracaklar hariç)

Eczacı kadrosuna başvuracakların dikkatine! “Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel (sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

MÜRACATLAR;

ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden yönlendirilen online başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “iş talep başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurulup istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru modülüne yüklendikten sonra “Başvuru yap” butonuna basılarak online başvuru tamamlanır. 7 Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personeltumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2018 KPSS Sonuç Belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

Nüfus cüzdanı örneği

Nüfus kayıt örneği (E-devletten alınmış)

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).

Deneyim belgesi istenilen ünvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurum/kuruluş/firmalardan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu) 8 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylıhizmet belgesini başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Not 1:

Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler

Not 2:

Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler