Gündem

Halkbank’ta banka hesabı olanlar dikkat! Süre azalıyor

Alınan son dakika bilgisine göre Halkbank’ta hesabı olan vatandaşlara flaş uyarı geldi. Halkbank banka hesabı bulunan vatandaşlar 10 yıl içinde işlem yapmadıkları taktirde zaman aşımı listesine girdiği için en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubelere başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

HALKBANK DUYURDU

Mevduatlar, emanetler ve alacaklar

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize duyurulur.

KKTC zaman aşımına uğrayan mevduat, Emanet ve alacaklar

Mevduat ve Zamanaşımına İlişkin Tebliği’nin Zamanaşımı konulu 4. kısmına göre, Bankaların nezdinde bulunan her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan, zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar. Buna istinaden 2021 yılı itibariyle zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, 15 Haziran 2021 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

Merkez Bankası’na devredilen mevduat, emanet ve alacaklardan, Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin, faiz ve kar payları ile %10 (yüzde on)’unu aşmayanlar Merkez Bankası tarafından, Haziran ayı sonunda Fon’a devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir. Aralık ayı itibarı ile yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %10 (yüzde on)’unu aşanlar ise Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de ilân edilir ve Merkez Bankası’nın internet sayfasında bir yıl süre ile yayınlanmaya devam edilir. Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Merkez Bankası tarafından Fona devredilir ve Fon tarafından gelir kaydedilir.

Müşterilerimize duyurulur.