Ekonomi

Halkbank ucuz arsa ve konut satışı yaptığını duyurdu: Sadece 150 bin TL’ye satılıyor!

Ev satın almak isteyenlere Halkbank müjdeyi verdi. Kamu bankası ucuz konut ve arsa satışı yaptığını duyurdu. Resmi internet sayfasında satılık konutları yayınlayan bankanın, Eskişehir Odunpazarı’nda 150 bin TL’den konut satışına çıktığı görüldü. Bankadan konut satın almak isteyen vatandaşların ihalelere katılım sağlaması gerekiyor.

Kamu ve özel bankalar icralık konut ve araba satışları yapıyorlar. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yeni konut ve arsa satış ilanlarını yayınladı.

Halkbank tarafından verilen ilanlara teklif vermek isteyen vatandaşlar, gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın banka şubesine yatırabilirler.
Satışlara katılım için banka tarafından yayınlanan Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T. Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)
Gayrimenkul Satış Şartnamesi Geçici Teminat Yatırma Dekontu
Teklif Sahibinin T.C. Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi