Ekonomi

Halkbank satılık ucuz daireler fırsatı! 75 bin TL’ye apartman dairesi satılıyor

Halkban’ın satılık ucuz dairelerin satış fiyatları görenleri şaşırtıyor. Dar gelirli bir çok vatandaş bu sene ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Halkbank gayrimenkul satış sayfası üzerinden yeni konut ilanları yayınladı. Kamu Bankası tarafından verilen ilanda İstanbul Fatih’te 75 bin TL’ye konut satışı yapıldığı görüldü. İşte Halkbank tarafından verilen konut ilanları ile ilgili detaylar…

Bankalar zaman zaman uygun fiyatlı gayrimenkul ilanları yayınlıyorlar. Halkbank Mart ayında yeni konut, arsa ve işyeri ilanları yayınladı. Banka farklı illerden uygun fiyatlı evleri ihaleye açtı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihalelere katılım sağlaması gerekiyor.

Halkbank tarafından yayınlanan ilanlara nasıl teklif verilir?

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın Halkbank şubesine yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır. Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi

Geçici Teminat Yatırma Dekontu

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi

Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;

Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi.

HALKBANK KONUT İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.