Ekonomi

Halkbank Nisan ayında 145 bin TL’ye ev satışına çıktı!

Ev almak isteyenler için bankalar tarafından uygun fiyattan konut satışı yapılıyor. Halkbank internet sayfası üzerinden yeni konut ilanları yayınladı. Banka tarafından yayınlanan ilan listesinde Afyonkarahisar / Merkez’de 145 bin TL’ye konut satışı yapıldığı görüldü. İşte Halkbank tarafından yayınlanan konut ilanları ile ilgili detaylar…

Halkbank birçok ilden konut satışı yapıyor. Uygun fiyattan konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için evler ihale ile satışa açılıyor. Ancak Halkbank tarafından verilen ilanlara teklif verebilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

HALKBANK KONUT İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubemize yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır.

Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi
Geçici Teminat Yatırma Dekontu
Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına
Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)
Teklif veren firma ise;
Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi