Ekonomiİzmir Haberleri

Halkbank İzmir’de icradan konut satışı yapıyor: Bu parayı ödeyen alır!

Halkbank Gayrimenkul, icradan satılık konut listesini yayımladı. Ucuz ev almak isteyen vatandaşlar tarafından icradan satılık konutlar araştırılıyor. Halkbank tarafından yayınlanan ilan listesine göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde icradan konut satışı yapılıyor.

Halkbank’ın yayınladığı ilan listesinde İzmir’de 99 bin TL, 191 bin TL’ye konut satışlarının başladığı görüldü. İlanda yer alan konutlara teklif verebilmek için en yakın Akbank Şubesi’ne başvurulması gerekiyor.

İLANLARIN TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

NASIL TEKLİF VEREBİLİRİM?

Teklif verebilmek için İsteklinin gayrimenkulün muhammen satış bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminatı en yakın Şubeye yatırması gerekmektedir. İstenen teminat; nakit veya diğer Bankalar tarafından verilen teminat mektupları olabilir. Teminat mektuplarının geçerlilik süresi teklif tarihinden itibaren en az 180 gün olacaktır. Teminat tutarı yatırılmadan veya eksik yatırılarak verilen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekli, teminat yatırmadığı veya eksik yatırdığı teklifiyle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Banka, gerekli gördüğü takdirde teminat tutarını ve türünü tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

GEREKLİ BELGELER

Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi

Geçici Teminat Yatırma Dekontu

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi

Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına

Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;

Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren) İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi