Kamu

Halkbank iş arayanlara güzel haberi verdi: 30 Nisan’a kadar başvuru yapabilirsiniz!

Halkbank iş arayanlara güzel haberi verdi. Banka resmi internet sayfası üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilana başvuruların ise 5 Nisan 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihi arasında yapılacağı bildirildi.

Halkbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel alımı yapacağını duyurdu. 100 personel alımı yapacağını bildiren banka yapacağı sınava başvuruların en geç 30 Nisan tarihine kadar gerçekleşeceğini duyurdu.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım – satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1992 ve sonrası, 01.01.2003 öncesi doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2021 itibarıyla mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2021 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak, Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 150 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Sınav ücretini yatırdıktan 1 saat sonra sınav başvurusu yapılabilir.

Sınav ücreti 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halkbankası A.Ş. şubelerinden veya bankamız internet bankacılığı üzerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, 05 Nisan 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında http://sinav.yildiz.edu.tr/ halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. “Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 10 Mayıs 2021 – 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında http://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir. Sınav aşaması; 22 Mayıs 2021 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun illerinde Halkbank’ın ilan edeceği lokasyonlarda gerçekleştirilecektir. Aday başvuruları yeterli sayıya ulaşmadığı takdirde veya illere ayrılan kontenjanın üstünde başvuru olması halinde Banka, adayları belirlediği uygun sınav merkezlerine davet etme hakkını saklı tutar. Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

HALKBANK TARAFINDAN VERİLEN İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.