Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde yapılan değişiklikle "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izin süreleri artık bölümler halinde kullanılabilecek.

GÜNDEM 18.08.2017, 08:29
Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Yıllık Ücretli  İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer  alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak  değiştirildi.

Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden  aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler  halinde kullanılabilmesine imkan tanındı.

Bu arada, aynı maddeye eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede ise alt  işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya  devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları  süreler dikkate alınarak hesaplanacak.

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak  ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol  etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak  zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü  olacak.

Ayrıca yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen fıkra  ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün  artırılarak uygulanacak.

Yorumlar (0)
32°
açık