Yeni torba yasa açıklandı.

Yeni torba yasa açıklandı. Tasarı yasalaşınca 5 bin öğretmen alınacak. Konut desteği 20 bin, çeyiz desteği 7 bin 500 TL olacak. Hurda aracını değiştirene 10 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi var. İstihdam seferberliğine katılanlara vergi ve SGK teşviki geliyor

Yeni torba yasa açıklandı.

TBMM’ye sevkedilen son torba tasarıda ana hedef istihdamın artırılması. Asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesini sağlayacak düzenlemeyle, kadın ve genç istihdamına destek verilecek. 5 bin ücretli öğretmen alınmasının önünü açan tasarıya göre konut ve çeyiz hesaplarına devlet katkısı da artacak. 

Vergi kanunları başta olmak üzere ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapan tasarı, TBMM’ye sevkedildi. Başta istihdam ve sosyal güvenlik olmak üzere önemli düzenlemeler getiren tasarı şunları içeriyor: 

Seferberliğin SGK’sı devletten

- 1 Ocak 2018’den 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. 
- Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulmasıyla, asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanacak. 
- İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 liralık asgari ücret desteği 2018 yılında da devam edecek. 
- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdama daha yüksek sosyal güvenlik primi desteği verilecek.
- İşten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı tutarı kadarlık bir tazminat tutarı vergiye tabi tutulmayacak. 

İki işçi alana  ücret desteği

- İmalat sektöründe çalışan küçük işletme ve esnafa, 18-25 yaş arası 2 kişi ilave istihdam için gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.
- Kadın, genç ve engelli istihdamında 12 ay yerine 18 ay teşvik verilecek. 
- Kreş desteği için gelir vergisi desteği getirilecek. 
- Öğrenci olan yetim çocuklar, çalışsalar da aylık almaya devam edecek. 
- Öğrenciler, anne veya babalarından dolayı hak kazandıkları pasaport hakkı, çalışmaları halinde de devam edecek. 
- Vakıf üniversiteleri, özel hastaneler, eczaneler prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanacak.

Çeyiz hesabı katkısı 7.500 TL’ye çıkıyor

- Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çakarılıyor. 
- Amatör sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi iadesi yapılarak kulüpler adına açılacak hesaba aktarılacak. 
- Eğitim ve yurt faaliyetinde bulunan derneklere, devlet taşınmazları 49 yıl süre ile bedelsiz verilecek. 
- Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları KDV’den istisna.

- Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemleri kapıcılar için de geçerli. 
- Yeni makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası sağlanacak. 
- Yayınlarını internet sitelerinden de yapan TV kanalları, lisans almak zorunda olacak.
- Yeni kurulan sermaye şirketlerince, yurtdışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, hesap döneminin sonuna kadar kur değerlemesine tabi tutulmaması ve bu kazancın vergilenmesinin önüne geçilecek.

5 bin öğretmen sınavla alınacak

- Ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olan öğretmenlere sınavla ücretli öğretmenlik verilecek. Bu şekilde, 5 bin öğretmen alınacak. 
- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.
- 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri kamuda istihdam edilecek.

Akkuyu santrali stratejik yatırım

- Akkuyu stratejik yatırım olacak.
- Kaçak madencilik yapanlara hapis var.
- Maden işletmecilerine destek getiriliyor.
- Spot gaz ve CNG ithalatına düzenleme.
- Akaryakıt gibi kullanılan 10 numara yağ gibi yağlar, ÖTV’ye tabi olacak.  
- Küçük LPG dağıtıcıları stok yükümlülüğünden muaf tutulacak. 
- Çatıda elektrik üreten KDV’den muaf.

ÖTV zammı yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV düzenlemesiyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetki limitlerinin güncellendiğini belirterek, “ÖTV’ye tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacak” dedi. Ağbal, şöyle konuştu:

“ÖTV Kanunu’nun Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki kapsamında veya yeniden değerleme oranında zaman içinde yapılmış artışlar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan oran ve tutarlar kanuna taşınarak, Bakanlar Kurulu’na verilen yetki limitleri güncellenmektedir. Önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmamaktadır. Halihazırda uygulanan oranların aynen korunmasını teminen bu tasarının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacak ve ÖTV’ye tabi mallarda bir vergi artışı olmayacaktır.”

Konut hesabına 20 bin TL katkı

Torba yasada mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25’e çıkarılıyor. Ayrıca konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar  Kurulu’na yetki alınıyor.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, vatandaşı ev sahibi yapabilecek her türlü teşviği desteklediklerini belirterek, ancak konut fiyatlarını ucuzlatacak teşviklere de ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 

Durbakayım, “Ancak bu teşvik daha çok Anadolu’da ev sahibi olmak isteyenler için uygun durumda. İstanbul, İzmir gibi metrekare fiyatları 4 bin lirayı aşan yerlerde yeterli olmayabilir” ifadelerini kullandı.

BES’e destek tasarrufa teşvik

Torbada, bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak da devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, ek devlet katkısının azami limitiyle iade edilmesine, 1000 lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkan sağlandı.
Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, cayma süresinin uzatılmasıyla paranın fonlarda daha uzun süre kalmasının sağlanabileceğini kaydetti. Gülen, “İç kaynaklarımızın yarattığı sermayeyi kullanmak yararımıza. Aynı zamanda para biriktirmemize yeni destek olabilir” dedi.

Kamunun parası tek hesapta

Tasarıyla, ‘Tek Hazine Kurumlar Hesabı’ oluşturuluyor. Düzenleme ile genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki Hazine adına açılacak, ‘Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na aktarılması ve nemalandırılması öngörülüyor. Düzenleme ile kamunun nakit kaynaklarının tek hesapta etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Bu şekilde devletin nakit varlıkları, Merkez Bankası’nın yanısıra Türkiye’deki yerleşik bankalarda da değerlendirilebilecek.

YORUM EKLE