Yargıtay, Emniyet-Sen'i 'yok' saydı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Emniyet-Sen'in yok hükmünde olduğunun tespitine karar verdi, Daire, Ankara Valiliğinin sendikanın yok hükmünde olduğunun tespitine ilişkin açtığı davayı reddeden Ankara 9. İş Mahkemesinin kararını bozdu. Karardan,"Gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat hükümleri karşısında emniyet hizmetleri sınıfına dahil kamu görevlilerinin sendika üyesi ve kurucusu olamayacakları tartışmasızdır" dedi.

GÜNDEM 23.12.2016, 12:02
Yargıtay, Emniyet-Sen'i 'yok' saydı

Anayasa Mahkemesinin polislerin  sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin kanunu,  Anayasa'ya uygun bulmasının ardından, Yargıtay da emniyet mensuplarının sendika  kuramayacakları ve sendikaya üye olamayacaklarına karar verdi. 

 Ankara Valiliği, emniyet hizmetleri sınıfına tabi personel için  kurulan Emniyet-Sen'in yok hükmünde sayılması istemiyle dava açtı.  Ankara 9. İş Mahkemesi, davanın yasal süresinde açılmadığından reddini  kararlaştırdı.  Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 22. Hukuk Dairesine  geldi. Daire yerel mahkemenin ret kararını bozdu. Bozma kararında, sendika kurucularının tamamının emniyet hizmetleri  sınıfına dahil polis memuru olarak görev yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Kamu  Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda emniyet teşkilatı  mensuplarının sendika üyesi olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin  hüküm bulunduğu bilgisine yer verildi.

 Ankara 9. İş Mahkemesinin bu hükmün iptali istemiyle Anayasa  Mahkemesine başvurduğu hatırlatılan kararda, Anayasa Mahkemesinin başvuruyu  reddettiği belirtildi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILDI 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin dernek kurma ve toplantı  özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetlerinin bu  hakları kullanmasına sınırlama getirilebileceğini öngördüğü aktarılan kararda,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kişisel ve Siyasal  Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde de polis teşkilatı  mensuplarıyla ilgili bu hakların kullanılması konusunda kısıtlama  getirilebileceği hükümlerinin yer aldığı ifade edildi. Kararda, Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 sayılı sözleşmesinde ise  sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne  ölçüde uygulanacağının ulusal mevzuatla belirleneceğinin hüküm altına alındığı  anımsatıldı.

Dairenin kararında, "Gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat  hükümleri karşısında emniyet hizmetleri sınıfına dahil kamu görevlilerinin  sendika üyesi ve kurucusu olamayacakları tartışmasızdır. Davalı sendikanın,  sendika üyesi ve kurucusu olamayacağı sabit olan emniyet hizmetleri sınıfına  dahil polis memurları tarafından kurulduğu anlaşılmakla 4688 sayılı kanunda  öngörülen kuruluş koşulları gerçekleşmediğinden sendikanın yok hükmünde olduğunun  tespitine karar verilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

(Milliyet)

Yorumlar (0)
31°
açık