Vergi hukukunun güncel sorunları masaya yatırıldı!

Vergi Hukuku Platformu (VEHUP) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları" başlıklı Vergi Hukuku Platformu 5. Ulusal Kongresi, İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki kampüsünde gerçekleştirildi.

Vergi hukukunun güncel sorunları masaya yatırıldı!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kongrenin  açılışındaki konuşmasında, vergi olgusunun disiplinlerarası bir yere sahip  olduğunu söyledi.

Kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ak,  Türk Vergi Sistemi içinde önemli bir konuma sahip olan kurumlar vergisinin güncel  sorunlarının hem kanundan hem de uygulamadan kaynaklanabildiğini belirtti.

Ak, şunları söyledi: "Kongremize akademisyen, uygulamacı, idare ve  yargı mensupları dahil olmak üzere farklı kesimlerden katılım ve katkı sağlanması  önem taşımaktadır. Tartışma ve değerlendirmelerde, günümüzün teknolojik ve  ekonomik gelişmeleri ve diğer yandan evrensel hak ve özgürlükler göz ardı  edilmeden, vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar nazara alınarak, vergi  mevzuatımızın sade, daha adil, çağdaş ve Anayasa’nın vergi hukukuna egemen  ilkelerine uygun hala getirilmesine yönelik bir yaklaşımda bulunmanın doğru  olacağına inanıyorum. Nitekim iyi bir vergi sisteminin temelinde; adil ve çağdaş  yasalar, yasaları hukuka uygun biçimde uygulayan vergi idaresi ve idarenin  faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlayan, hukuk düzenini koruyan bağımsız ve  tarafsız yargı yer almaktadır.”

"KURUMLAR VERGİSİ KANUNU BAŞARILI BİR KANUN"

VEHUP İcra Kurulu Dönem Başkanı Dr. Bumin Doğrusöz de vergi hukukunun demokratik hukuk devletlerinin gelişimi bakımından son derece önemli bir hukuk alanı olduğunu söyledi.Doğrusöz, vergi geliri yüksek bir devletin Anayasa ile kendisine verilmiş olan görevleri çok daha iyi bir şekilde yerine getirebilme ve toplumun refah seviyesini oldukça ileriye götürebilme olanağına sahip olduğunu ifade etti.Pek çok kanunun pek çok değişiklikler geçirmesine rağmen Kurumlar Vergisi Kanunu'nun çok az değişiklik geçirdiğine dikkati çeken Doğrusöz, "Kurumlar Vergisi Kanunu, bu açıdan bakıldığında başarılı bir kanun. Başarılı olmasına biraz da ortak aklın eseri olarak geniş katılımlı bir komisyon çalışmasına dayalı şekilde Vergi Konseyi tarafından hazırlanmasına borçludur. Bu çalışmaya taslak üzerinde son söz sahibi olan Maliye Bakanlığı pek az müdahale etmiş ve öylece TBMM'ye sunulmuştur." ifadelerini kullandı.Doğrusöz, şunları kaydetti:"Ekonomik politikalardaki gelişmeler, teknoloji dünyasındaki ilerlemeler ve bunları yansıtan iş dünyası aktörlerindeki yapısal değişimler, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun da gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. En basitinden kanunun yürürlüğe girişinden sonra yeni bir Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş, OECD nezdinde bir takım yeni kurallar benimsenmiştir. Sanal iş yeri gibi yeni oluşumlar ve giderek ağırlığı artan elektronik ticaret yeni bir ticaret şekli olarak karşımıza çıktı, sanal platformlar üzerinden ticaret yapılmaya başlanıldı."

"KONGRENİN SONUÇLARI, MALİYE BAKANLIĞI'NA TAKDİM EDİLECEK"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu ise üniversite olarak Maliye Bakanlığı'nın özellikle denetim elemanlarının yetiştirilmesinde, lisansüstü dersler vermeye hazır olduklarını söyledi.Çalıcıoğlu, siyaset, ekonomi ve hukuk alanlarının iç içe geçtiği belirterek, vergilerin insanların yaşamı, devletlerin varlığı ve bekası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.Kanunun uygulanmasının şimdiye kadar genel olarak başarıyla geliştiği bildiren Çalıcıoğlu, "Bununla birlikte bazı spesifik alanlarda bazen uygulamaya, bazen kuralların yapısına ilişkin aksaklıklar, öngörülemeyen durumlar ve sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kongrede teorisyen ve uygulamacı iş birliği çerçevesinde bu sorunlar tespit edilerek masaya yatırılacak ve gerek teori, gerekse uygulama açısından çözümler aranacaktır. Kongrenin sonuçları bir rapor halinde Maliye Bakanlığına ve Vergi Konseyi’ne takdim edilecek ve bilimsel yazım kurallarına uygun hale getirilen tebliğler, kitap halinde basılıp yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Türk vergi sisteminde geliri vergilendiren ikinci vergi türü olan kurumlar vergisinin Batılı ülkelerde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yangınlaştığını belirterek, Türkiye'de ise 1950 yılında gerçekleştirilen reformla kabul edildiğini bildirdi. 2006 yılında kabul edilen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hazırlanmasında uluslararası gelişmelerin dikkate alındığını aktaran Kendigelen, özellikle vergi cennetleriyle mücadele konusunda OECD ve AB tarafından yapılan çalışmaların, kanunun ilgili maddelerine yansıdığını söyledi.

Kendigelen, kurumlar vergisine ilişkin sorunların tespit edilerek  tartışılmasının ve çözüm önerileri sunulmasının yanı sıra diğer hukuk dallarıyla  olan ilişkilerden kaynaklanan  sorunların da tartışılması gerektiğini vurguladı.

Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler hukukuna ilişkin hükümlerinin gözden  geçirilmesi gerektiğini belirten Kendigelen, özellikle şirketlerin yeniden  yapılandırılması konusunda vergi hukuku ile ticaret hukuku mevzuatları arasında  birtakım uyumsuzluklar söz konusu olduğunu savundu.

YORUM EKLE