TBMM'de kabul edildi! Üniversitede ders veren Yargıtay ve Danıştay üyelerine ek ücret verilecek

TBMM'de görüşülen ve karar bekleyen konulardan biri olan, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin akademide verdikleri dersler için ücret alma konusu netliğe kavuştu. Kabul edilen maddelere göre, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, vermiş oldukları her ders başına, ders ücreti alacak.

GÜNDEM 16.10.2019, 10:29 16.10.2019, 11:05
TBMM'de kabul edildi! Üniversitede ders veren Yargıtay ve Danıştay üyelerine ek ücret verilecek

Uzun süredir TBMM' de görüşülen ve kararın Meclis tarafından verilmesi beklenen 'Yargıtay ve Danıştay üyelerinin akademide verdikleri dersler için ücret ödeme' konusu Meclis'te açıklığa kavuştu. Adalet Akademisi'nde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak. Ayrıca, aile mahkemelerinde, Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan da yararlanılacak. 

TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi  kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 7 madde  daha kabul edildi.   Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Adalet Akademisine öğretim  elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hakim ve savcılar ile Yükseköğretim  Kanunu hükümlerine göre akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık  10 ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenmesine karar verildi..

Akademide ders verenlerden üniversite öğretim elemanı olmayanlar  bakımından birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar  için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi  olmayanlar için öğretim görevlilerine, Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre  ödenen kadar ders ücreti ödenecek.

Üniversite öğretim elemanlarının akademide ders vermesini sağlamak amacıyla bu kişilere Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ödenenin bir kat  fazlası ders ücreti ödenmesi de öngörülüyor. Teklife göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla  yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Uzmanların aile mahkemesi bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilecek,  adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Aile mahkemelerinde, Adalet  Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal  çalışmacılardan yararlanılacak.

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

Verilen teklife göre, uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız  adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının  yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçlarda, ön ödeme miktarı birer ay ara ile üç  eşit taksitle ödenebilecek.Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ön ödemenin gereğinin yerine  getirilmediği kabul edilecek ve soruşturmaya devam edilecek.

CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarının ifade ve  beyanlarının hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi veya yayılması veyahut  başkalarınca ele geçirilmesi fiilleri, söz konusu suçun nitelikli hali olarak  kabul edilecek ve ceza bir kat daha artırılacak.

Yorumlar (0)