Öğretim üyeliğine yükseltilmede detaylar belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan, doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenleyen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM 12.06.2018, 16:12
Öğretim üyeliğine yükseltilmede detaylar belli oldu

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile  "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmişti.

 Kanuni düzenlemenin ardından Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan  doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma  işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora  veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekecek.

Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür, ilan edilen kadrolar için  adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek  teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan  üç profesör veya doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde  tespit edecek.

Dekan veya ilgili müdür, yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk  yönetim kurulu toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alacak.  Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli  olarak tercihini belirtecek. Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini  rektöre sunacak. Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli  işlemleri yürütecek.

Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan  sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör  tarafından en az 1, en çok 4 yıl süre ile atanacak. Her atama süresinin sonunda  görev kendiliğinden sona erecek. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim  kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.

DOÇENT KADROLARINA ATANMA

Yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına atama için belirlenen ek  koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)  tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak bu sınavda başarılı olmak  gerekecek. Ancak sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için ek  koşul olarak sözlü sınavdan başarılı olma şartı getirilemeyecek.

Doçent kadrolarına atama ek koşulları arasında sözlü sınav şartı  bulunan yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak isteyen adaylar  için ayrıca sözlü sınav yapılacak.

Sözlü sınav jürisi, adayın başvurduğu bilim veya sanat alanına göre  rektörün talebi üzerine ÜAK tarafından belirlenecek. Sözlü sınav jürisinde görev  alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında  profesör olarak atanmış olması gerekecek.

Sözlü sınav sürecini rektör yürütecek ve sonuçlandıracak. İlan edilen  doçentlik kadrosuna birden fazla adayın başvurması halinde her bir aday için ayrı  ayrı sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınav sonunda yapılacak kapalı oturumda jüri  adayın başarılı olup olmadığına üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verecek.

Rektör, dosya inceleme sonuçlarına dayanarak üniversite veya yüksek  teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra doçent  atama hakkındaki kararını verecek.

 PROFESÖR KATROLARINA ATANMA 

 Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan  sonra en az 5 yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bir bilim alanında  çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş  olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş  olmak gerekecek.

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya  sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji  enstitüsü yönetim kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji  enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili  en az 5 profesör, ilana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde seçilecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun dosya  inceleme raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, profesör  kadrolarına rektör tarafından atama yapılacak.

 2 YIL ŞARTI

Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını  kazananlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen 2 yıl görev  yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı  kullanamayacaklar.

Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlüğe yükseltilme ile atanma  esnasında oluşturulan jürilere, yurt içinde yükseköğretim kurumlarında görev  yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından  tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler  görevlendirilebilecek.

Yorumlar (0)
25°
açık