Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: İnfaz Paketi Ayrıntıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnfaz paketi adı da verilen suç ve cezalara yönelik yasaların çerçevesinin belirlendiği paketin ayrıntıları gün geçtikçe daha da netleşiyor. Af yasası çıktı mı? Af yasası çıkacak mı? Af yasası kimleri kapsayacak? Af yasasından yararlanıp cezaevinden kaç kişiye tahliye yolu açılacak? Yargı reform paketinde neler var? İnfaz paketinde yer alan değişiklikler neler? Halk arasında en çok merak uyandıran soruların yanıtları haberimizde...

GÜNDEM 06.10.2019, 09:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: İnfaz Paketi Ayrıntıları belli oldu!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı merakla beklenen infaz yasa tasarısının detayları belli oldu. Tasarıda cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. 1 ay hapis cezası alanlar bile belirli bir süre cezaevine girecek. Cezaların infazı 1/2 oranında olacak. Doğum yapan kadınlar 1 yıldan önce cezaevine konulamayacak. Kadın ve yaşlılar için evde infaz imkanı getirilecek.Ayrıca af yasasının kapsamında 30 bin kişiye tahliye yolu açılacak. 

İşte Erdoğan'ın Yargı Reformu ile ilgili  açıklaması:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."

İNFAZ 1/2 OLUYOR

Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerine 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak.

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak.

İNFAZ YAKMAYA SINIR

Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek.

ALTERNATİF İNFAZ USULLERİNE AYAR

Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek.

KADIN VE YAŞLILARA EVDE İNFAZ

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor.

DOĞUM YAPAN KADINLARA 1 YIL HAPİS YOK

Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan 1 yıl sonra cezaevine girecek.

1 AY HAPİS CEZASININ BİR SÜRESİ CEZAEVİNDE

Hazırlanan taslakta amaç, kamuoyunda rahatsızlık yaratan "cezasızlık algısı"nı ortadan kaldırmak. Bu nedenle 1 ay hapis cezası bile alsa, kişinin belirli bir süre cezaevine girmesi öngörülüyor.

İnfaz süreleri de kısalıyor. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri, 5 yıl 8 ay cezaevinde kalıyordu. İnfaz süresi üçte ikiden cezanın yarısına indiriliyor. Örneğin 10 yıl hapis cezasının infazı 5 yıl olacak. Hükümlü 4 yıl cezaevinde yattıktan sonra, 1 yılı da denetimli serbestlik kapsamında geçirmek üzere tahliye edilecek. Taslak bu haliyle yasalaşırsa, yeni maddeye göre infazını tamamlamış olanlara tahliye yolu açılacak.

CİNSEL SUÇ, UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI

Taslakta cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve örgütlü suçlar, infaz süresi kısaltılmasının dışında tutuluyor. Tekrar suç işleyenler de infaz sürelerinin kısaltılmasından faydalanamayacak. Şartlı tahliyede de yeni düzenleme yapılacak. Şartlı tahliye olan biri yeni suç işlerse, hem yeni suçun cezasını hem de şartlı tahliyeden kalan süreyi cezaevinde geçiriyordu. Yeni düzenlemeyle buna sınır getirilecek. Yeni suç işlenmesi halinde, yeni cezasının yanı sıra yeni cezanın 1 katı kadar da eski cezadan infaz edilecek.

KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin, cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkan tanınıyordu. Yeni düzenlemede 1.5 yılın altında ceza alanlar, cezalarını hafta sonları ya da geceleri çekebilecek. Konutta infazın kapsamı da genişliyor. 2 yılın altında ceza alan kadın hükümlünün infazı, evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. 70 yaş üzerindekilere 1 yılın altındaki cezalar için uygulanan evde infaz imkanı da 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş üzeri içinse bu süre 3 yıldan 5 yıla yükseltiliyor.

CEZAEVİ DIŞI EYLEMLERE DE DİSİPLİN CEZASI

Düzenleme ile hükümlülerin cezaevi dışında hastane, adliye gibi yerlerde işledikleri fiiller için de disiplin cezası verilebilecek. Bu disiplin cezaları iyi hal durumlarında etki edecek.

ÇOCUKLARA PSİKOLOG DENETİMİ

Hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de önemli bir düzenleme geliyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan bu çocuklar için psikolog görevlendirilecek. Psikologlar çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

TUTUKLULUĞA SINIR

Cumhuriyet savcıları suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak. İddianamenin iadesi müessesesi işler hale getirilecek.

Tutuklama için, "suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe" yeterli olmayacak, "kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması" şartı aranacak.

Soruşturma aşamasında tutukluluk süresine sınırlama getirilecek. Tutukluluk süreleri çocuklar bakımından yarı oranında uygulanacak. 3 aydan fazla tutuklu kalan şüpheli soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar ağır ceza mahkemesi başkanına yapacağı itiraz ile tutukluluğu hakkında bir karar verilmesini isteyebilecek.

ŞİDDET MAĞDURLARI

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan şiddet mağdurlarının suçtan kaynaklı tedavi giderlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınacak.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da, Anayasa Mahkemesi'nin kasım 2017 tarihli iptal kararı doğrultusunda erişimin engellenmesi tedbirleri kademeli olarak uygulanacak. Buna göre mahkemece, doğrudan site kapatma kararı verilmesi yerine öncelikli olarak URL adresi üzerinden erişimin engellenmesi, bu tedbir yerine getirilemediği takdirde mahkemeden tüm siteye erişimin engellenebilmesinin talep edilmesi imkanı getirilecek.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

  • Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
  • Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.
  • Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.
  • 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.
  • Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

  • Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

Türkiye'de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Takip ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

.

Yorumlar (0)