25 Kasım 2015 Çarşamba 18:30
Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını açıkladı.
 Programda ekonomiyle ilgili bazı başlıklar şöyle:

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ KALDIRILACAK

Ticari faaliyette bulunan emeklilerden kesilen aylık yüzde 15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin önce yüzde 10'a indirildiğinin anımsatıldığı programda, BAĞ-KUR sigortalısı olan esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi'nin yeni dönemde tamamen kaldırılacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET 1300 LİRA...

"Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 liraya yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunacağız. Yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlayacağız" ifadelerine yer verilen programda, 51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılacağı, bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasının sağlanacağı vurgulandı.

EMEKLİ MAAŞLARI

Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaş­larına rutin olarak yapılan artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altın­da kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen 100 lira zam yapıldı. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlandı. Bu artıştan emeklilerin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağlandı. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de önü­müzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek.

MUHTAR, POLİS, ASKER MAAŞLARI...

Programda, muhtarların 950 lira olan maaşının 1.300 liraya yükseltileceği, 65 yaş aylığı alan yaşlıların kimin yanında yaşadığına bakılmaksızın kesintisiz maaşını almasının sağlanacağı bildirildi.

Polislerin 2200 olan ek göstergelerinin 3000'e çıkarılacağı, yine polislerin emniyet hizmet tazminatının yüzde 25 artıracağı ve böylece maaşlarında 240 ile 580 lira arasında artışın sağlanacağının belirtilen programda, "Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkaracağız. Er ve erbaşlarımızın harçlığını 30 liradan 100 liraya yükselteceğiz. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 lira olacak. Astsubay emeklilerinin 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağlanacaktır. Geçici köy korucularımızın şartlarını iyileştirmeye dönük başlatılan çalışmalara bağlı olarak gerekli adımları atacağız" ifadesine yer verildi.

PRİM YAPILANDIRMASI, EMEKLİYE UYGUN KONUT

Programda, Genel sağlık Sigortası kapsamındaki gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerinin gözden geçirileceği, sistemin etkinliği ve verimliliğinin artırılacağı vurgulanarak, istihdam edilmeleri halinde sosyal destek alan vatandaşların sigorta priminin işveren desteğinin karşılanacağı, toplum yararına çalışma programlarında ailesinde çalışan olmayanlara öncelik verileceği ve TOKİ eliyle emeklilerin uygun koşullarla konut sahibi yapılacağı belirtildi.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkı elde etmiş sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyon ve provizyon sistemine dahil edilmesinin sağlanacağı belirtilen programda, şunlar kaydedildi:

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR...

"Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek, kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz. Prim yapılandırmalarını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulamayacağız. Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz. Özellikle hasta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracağız. Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlendireceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destekleyeceğiz. Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artırıp, farkındalık oluşturacağız. Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız."

ANNELERE ÖDENECEK PARA

Program kapsamında çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yapacağız. Bütün annelerimize 'Doğum Hediyesi' programı kapsamında, ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üç ve üzerinde çocuklar için 600 lira ödemenin yapılmasına imkan verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getirdik, yeni dönemde de uygulamayı etkinleştireceğiz. Kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş imkanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kreşleri teşvik edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla tasarladığımız çeyiz hesabını uygulamaya geçireceğiz. Çocuk dostu sosyal ve kültürel bir ortamın oluşturulmasına yönelik destek programları hazırlayacağız. Aile ve iş hayatının uyumunun güçlendirilmesi için farkındalığın artırılmasını sağlayacağız. Okul saatlerini çalışma saatleriyle uyumlu hale getireceğiz."

SEÇİLME YAŞI 18'E İNECEK

Seçilme yaşını 18'e indirilecek.

GENÇ İŞSİZLİĞE KARŞI...

Programda "Yeni dönemde büyük önem atfettiğimiz genç işsizliğinin önüne geçmek hedefimiz için 'Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi' hazırlayacağız. Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek 'Kariyer Merkezleri' kuracağız. Lise veya üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunacağız. Mezuniyet sonrası ücretsiz beceri ve kişisel gelişim programları uygulayacağız. Öğrencilerimizin yurt dışı eğitim, bilgi ve beceri artırma programlarına yaygın olarak katılımını sağlayacağız. Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz" denildi.

İŞİNİ KURMAK İSTEYEN GENCE KARŞILIKSIZ 50 BİN LİRA

Programda, kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin lira karşılıksız, ayrıca yine gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği belirtilen programda, yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisinden muafiyet sağlanacağı da yer aldı.

İLK KEZ İŞ BULANIN MAAŞI DEVLETTEN

İlk kez iş bulan her gençlerin maaşının bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağı, bu dönemde gençlerin iş başında eğitimini de temin ederek beceri kazanmalarını sağlanacağı, işverenin de personel maliyetinin düşürüleceği belirtilen programa, şöyle devam edildi:

KISA FİLM, İLK FİLM, KİTAP PROJELERİNE

GENÇDES programını hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin kısa film, ilk film, kitap, dergi gibi sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek vereceğiz. Gençlik Akademisi kuracağız. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Böylece gençlerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunmuş olacağız."

ÖĞRENCİLERİNİN BURSU 330 LİRA BURSU 400 TL OLACAK

Gençlerin genel sigorta borçlarının sıfırlanacağı, ücretsiz internet erişimi imkanı getirileceği bildirilen programda, esnek çalışma biçimlerinin geliştirilerek özellikle gençlerin istihdama katılımının önünün açılacağı belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları kesilmeden kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılımlarını sağlayacak düzenlemelerin yapılacağı, öğrenim gören gençlerin pasaport harcını kaldırılacağı ifade edilen programda, gençliğin daha donanımlı hale gelmesi için yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısının yükseltileceği, müracaat eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs, talep eden diğer tüm öğrencilere de kredi verileceği, öğrencilerin 330 lira olan bursunun 400 lira olacağı vurgulandı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Demokratikleşme perspektifinin odağında insan onurunun bulunduğu belirtilen programda, insan onurunu zedeleyen hiçbir uygulama ve politikanın meşru görülemeyeceği vurgulandı.

Programda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimsenin hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemeyeceği bildirilerek, "inancı, rengi, cinsiyeti, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz" ifadesine yer verildi.

Cumhuriyetin 100. yılına yürürken, önceliğin ülkenin katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa ile yönetilmesini sağlamak olduğu vurgulanan programda, "Bu değerler üzerine inşa edilecek yeni anayasal düzenimizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan onuru olacaktır. İnsan onuru ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlükler ile hayat bulabileceğinden, yeni anayasal düzenimizin odağında insan hak ve özgürlükleri yer alacaktır" denildi.

Programda, kamu düzeninin insan hak ve özgürlüklerinin hayat alanı olarak görüldüğü, bu çerçevede özgürlük ve güvenlik kavramlarını birbirlerinin karşıtı değil, tamamlayıcı unsurları olarak değerlendirildiği kaydedildi.


CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ

Programda "Temel Hak ve Hürriyetler" başlığında "AK Parti hükümetleri, iktidara geldiği günden beri devletin topluma kimlik biçme, dikte etme hakkının olmadığını dile getirerek, bu vesayetçi zihniyetle mücadele etmiştir" denildi.

Programda "Bu bağlamda geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımızın inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zeminini ortadan kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayrimüslim azınlıkları herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmayacak şekilde, bütün hukuki ve fiili tedbirleri almaya devam edeceğiz."

MUHATAP MİLLET OLACAK

Ülkenin demokratikleşmesinde ve refahının artmasında milli birlik ve kardeşlik sürecinin tarihi bir çabaya karşılık geldiğinin vurgulandığı programda, şunlar ifade edildi:

"AK Parti olarak ilk günden itibaren milli birlik ve kardeşlik perspektifi ile şekillendirdiğimiz siyasetle, vatandaşlarımızın devletimize aidiyetini zedeleyen, milletimizin farklılıklarını zenginlik yerine tehdit olarak gören anlayışların terk edilmesi için büyük çaba gösterdik. Yakın tarihimiz boyunca, hiçbir seçilmiş hükümetin gösteremediği cesaret ve kararlılıkla sorunların üzerine gittik. Çözüm iradesini ortaya koyduğumuz milli birlik ve kardeşlik sürecinde dönüm noktası, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan olarak 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma olmuştur. Bu konuşma ile tabular yıkılmış, etnik temelli sorunlara demokratik süreç içerisinde çözüm bulunacağı dile getirilmiştir. İlk kez bir hükümet, bu sorunla açıkça yüzleşme cesaretini göstermiştir. AK Parti hükümetlerinin halkımız tarafından destek gören bu cesur adımları, çeşitli terör saldırıları ve provokatif eylemler ile sekteye uğratılmaya çalışılmış, buna rağmen ülkemizin bu temel ve tarihi sorununun çözümü için kararlılık devam ettirilmiştir.

Hükümetimiz, bir yandan terörle kararlı bir şekilde mücadele edecek, diğer yandan demokratikleşmeyi ve çözüm iradesini sürdürecektir. Demokratikleşme ile eş zamanlı olarak yatırım, üretim ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi başta olmak üzere terörden etkilenen yörelerimizin ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna dönük çalışmaları hızlandırarak devam ettireceğiz."

İşte madde madde yeni hükümetin ekonomi programı;
*Finansal hizmetler alanında yenilikçi politikalar uygulayacağız, halka açık şirketleri destekleyeceğiz.

*Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını kaldıracağız.

GAYRİMENKUL SATIŞINA VERGİLENDİRME

*Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamaları gözden geçireceğiz.

*Finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarını uyumlu hale getireceğiz.

*Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız.

*Borsa İstanbul ortak veri merkezini kurumsallaştıracağız, Borsa İstanbul bünyesinde özel sermaye platformu kuracağız.

*Yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan yatırım ve kalkınma bankacılığını geliştireceğiz.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

*Mali disiplinden taviz vermeyerek ekonomideki işletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, vergi gelirlerini artıracak ortam hedefliyoruz.

*Kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.

*AB'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak kamu ihale sistemini reforme edeceğiz.

*Elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi sektörler için ihale kanununun çıkarılması sağlanacak.

GELİR VERGİSİ KANUNU ÇIKARILACAK

*Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek yeni Gelir Vergisi kanunu çıkaracağız.

*Söz konusu düzenlemeyle yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımı destekleyecek vergi teşvikleri getireceğiz.

ÖZELLEŞTİRME DEVAM EDECEK

*Yeni dönemde özelleştirme uygulamalarına devam ederken kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinliği artıracağız.

*Altın bankacılığı başta olmak üzere altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için mekanizmalar geliştireceğiz.

*Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına caydırıcı vergilendirme yapacağız.

YEMDE ve GÜBREDE KDV KALKACAK

*İmalat sanayi makina teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV istisnası getireceğiz.

*Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız.

*Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız. (REUTERS)
Son Güncelleme: 25.11.2015 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali akan 2015-11-26 04:09:53

zaten türkiye de taşeron işci yok. olsa da zaten bir vaatte bulunulmamıştır.