Araç sahiplerini sevindirecek teklif

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla da tahsil edilmesinin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Araç sahiplerini sevindirecek teklif

Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında ücretin nakit ödendiğini,  ödeme sırasında bozuk para sıkıntısı dolayısıyla kimi zaman para üstü  verilemeyerek fazla ücret alındığını ileri süren bir kişi, ücretlerin kredi  kartıyla da ödenmesi için KDK'ya başvuruda bulundu.

KDK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, söz konusu  ücretlerin kredi kartı ya da banka havalesiyle de tahsil edilebilmesi için  düzenleme yapılmasını tavsiye etti.

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından KDK'ya konuya  ilişkin gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince  araçların muayenelerini yapma ve yaptırma görevinin bakanlığa verildiği, kanunda  yapılan değişiklikle araçların bakanlığa ait muayene istasyonlarında veya  bakanlık tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait istasyonlarda  yapılabildiği kaydedildi.

Yazıda, kanunda araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla tahsiline  ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Araç muayenelerini yapmakla yetkili şirket ise gönderdiği yazıda,  muayene ücretlerinin kredi kartı veya banka havalesi ile tahsilatına yönelik bir  düzenlemenin sözleşme kapsamında yer almadığı, büyük bir kısmı devlete doğrudan  aktarılan gelirlerin, kredi kartıyla tahsil edilmesinin bankalara ödenecek yüksek  tahsilat komisyonları nedeniyle giderleri artıracağı ifade edildi.

Karardan

Araç muayenelerinin, bakanlık tarafından özel şirket TÜVTÜRK'e imtiyaz  sözleşmesi çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 20 yıl geçerli olmak üzere  yaptırıldığının belirtildiği kararda, imtiyaz işleminin hukuki niteliği  itibarıyla yarı akdi, yarı idari karma bir işlem olduğu ifade edildi.

 Kararda, Karayolları Trafik Kanunu ile Araç Muayene İstasyonlarının  Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde  araç muayene istasyonlarında tahsil edilecek ücretler ve tahsil edilen ücretlerin  ne kadarının hazine payı olarak ödeneceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

İlgili kanun ve yönetmelikte ücretin tahsilinin nakit ya da banka  aracılığıyla yapılıp yapılmayacağına ilişkin düzenleme bulunmadığına işaret  edilen kararda, söz konusu düzenlemeye idare ile imtiyazcı arasında yapılan  imtiyaz sözleşmesinde de yer verilmediği kaydedildi.

 Kararda, "Bakanlık tarafından muayene ücretlerinin tahsilinin nasıl  yapılacağı sözleşmenin akdi hükümleri kapsamında olup anılan nakit tahsilatının  banka aracılığı ile yapılması yönünde yapılacak değişikliğe ilişkin iradenin  karşılıklı olması gerekmektedir. Dahası, yapılacak değişikliğin özel işletmeye  gider kalemi olarak yansıyacağı, dolayısıyla imtiyazcıya sağlanan mali  avantajlarda bir değişiklik meydana getireceği, imtiyazın mali dengesinin az veya  çok ölçüde bozulacağı açıktır." denildi.

"Nakit ödeme alternatiflerinin sunulması gerekliliktir"

Mevcut imtiyaz sözleşmesi üzerinde TÜVTÜRK A.Ş'ye akdi hükümler  dahilinde gider artırıcı bir değişiklik yapması hususunda zorlama yapılamayacağı  vurgulanan kararda, hızla ilerleyen bilişim teknolojisi ile bankacılık  sektöründeki teknolojik gelişmelerin de düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmetine ilişkin pek çok faturanın, harcın artık internet  üzerinden ya da kredi kartı ödemesi ile yapıldığı, nakit kullanımının giderek  azaldığı günümüzde araç muayenesine gelen vatandaşlara ödemelerin yapılmasında  kolaylık sağlanması, nakit ödeme alternatiflerinin sunulmasının bir gereklilik  olduğu açıktır. Bu alternatiflerin sunulması şu an öngörülmemekle birlikte  ekonomide kayıt dışılığın önüne geçilmesi yönünden de önem arz etmektedir. Tüm bu  nedenlerle, idarenin bir sonraki sözleşme döneminde şikayet konusunu göz önünde  bulundurarak, sözleşmede tahsilatın banka aracılığı ile yapılmasına yönelik  hükümlere yer vermesi beklenmektedir."

 İmtiyaz sözleşmesinin yenilenmesine 10 yıl kaldığının hatırlatıldığı,  imtiyaz sözleşmesi dışında kalınarak verilen kamu hizmeti kalitesinin  artırılabileceğine işaret edilen kararda, böylece komisyon giderinin, kredi  kartıyla ödemeyi tercih eden vatandaşlar üzerinde olacak şekilde idarenin ve  imtiyazcının düzenleme yapabileceği belirtildi.

YORUM EKLE