2018 vergi borcu yapılandırma başvuruları! Son başvuru tarihi ne zaman?

Vergi borçlarını yapılandırmak için son tarih ne zaman? Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için son tarih yarın... 2018 vergi borcu yapılandırma başvuruları nasıl yapılacak? Vergi borcu yapılandırma hakkından kimler yararlanacak? İşte yapılandırma hakkında merak edilen her şey...

2018 vergi borcu yapılandırma başvuruları! Son başvuru tarihi ne zaman?

Vergi borçlarını yapılandırmak için son tarih ne zaman? Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için son tarih yarın... 2018 vergi borcu yapılandırma başvuruları nasıl yapılacak? Vergi borcu yapılandırma hakkından kimler yararlanacak? İşte yapılandırma hakkında merak edilen her şey... 

Yoğun katılım nedeniyle 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılan vergi borcu yapılandırma işlemleri, Kurban Bayramı'nda da İnternet üzerinden devam etti. 

VERGİ BORCU YAPILANDIRMADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Öğrenci kredisi, sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar ve su borcu vergi affı kapsamında. 31 Mart'tan önce bu borçlardan birine sahipseniz yapılandırma affından faydalanabilirsiniz. Öte yandan vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar da bu aftan yararlanacak.

Vatandaşlar, 2018 vergi borcu yapılandırma hakkından sadece, 2016 Haziran ayından 2018 Mart ayına kadar olan dönemdeki borçları için faydalanabiliyor. Bu süreç içerisinde sahte belge düzenlemek, belgeleri gizlemek gibi yasa dışı yollara başvurulanlar bu kanundan yararlanamayacak. Önceki yapılandırmalardan faydalananlar da yine 2018 vergi borcu yapılandırma kanunundan yararlanamıyor. Ancak hakları ihlal olmuşsa bu yapılandırmaya başvuru hakkına sahip olabilecekler. 

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEME İŞLEMLERİ

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİR?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:

– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

YORUM EKLE