İzmir Haberleri

Güçyapı A.Ş İzmir "Basmane Çukuru" hakkında basın açıklaması yaptı

İzmir’in gündeminde uzun bir süredir yer alan ve “Basmane Çukuru” olarak bilinen alanla ilgili olarak son günlerde Folkart firması tarafından kamuoyuna bir takım açıklamalar yapıldığını aktaran Güçyapı A.Ş konuya açıklık getirmek adına bir basın bildirisi yayınladı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Folkart A.Ş. basın açıklaması hakkındadır:

Birkaç gündür basında yer alan ve Folkart A.Ş. tarafından ‘Basmane Çukuru’adıyla açıklama yapılan ihalenin adı ‘Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ ihalesidir. Bu ihale şartnamesinin 8.4’üncü maddesi tarafların cayma hakkını düzenlemiştir. Bu maddeye göre açıklamayı yapan Şirket sürenin dolmasından değil caymadan bahsetmelidir.

Öte yandan yine aynı madde ihaleyi kazananın kusuru olmaksızıninşaat ruhsatının alınamaması halinde ihaleden cayma hakkının doğacağını açıkça belirtmektedir. Oysa Folkart bu süre içerisinde İnşaat ruhsatı almak için ilgili Konak Belediyesi’ne bir başvuruda bulunmamıştır. Bu husus ilgili Belediye birimlerince de ifade edilmektedir. Yani bu açıklamada sürenin geçmiş olmasından değil ihaleyi kazanan firmanın – ki bu firma Folkart değil LİVAMİNE A.Ş.’dir – süre içerisinde inşaat ruhsatı için başvuruda bulunmaması hususu gizlenmektedir.

Başvurunun yapılmış olması halinde ortada Mahkemelerce verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığı için şartnamede bahsedilen sürenin ihale alıcısının kusuru olmaksızın geçmiş olmasından bahsedilemez, düzenlemeye göre açıklama yapan şirketin kusuru vardır.

Yine basında yer aldığı üzere TMSF tarafından bundan sonra yeniden ihaleye çıkılması durumunda aynı işe tekrar talip olacağını ifade eden bu firmaya önceki kusurlu hareketi nedeniyle itibar edip etmeyeceği ihale makamı olan TMSF’nun takdirindedir.

TMSF tarafından işlemlerin bulunduğu aşama hakkında Şirketimize henüz resmi bir tebligat yapılmamış olmasına rağmen Şirketimizin hukuken eski hale dönen bu proje hakkındaki iş sahipliği ve alacaklı konumunun devam etmekte olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın