Milletvekili Köksal’dan Medeni Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, boşanma sonrasında kadın ve çocukların mağduriyetinin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) “Türk Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

Milletvekili Köksal’dan Medeni Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, boşanma sonrasında kadın ve çocukların mağduriyetinin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) “Türk Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sundu.
Köksal, Medeni Kanun’da değişiklik yapılmasına dair TBMM’ye sunduğu öneride şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat ve boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda bir para ödenmesini talep edebilir. Uygulamada yasa uygulayıcıları tarafından birbirine benzer davalarda farklı miktarlarda maddi ve manevi tazminatlara hükmedilebilmektedir. Tazminat miktarlarında elbette belli bir rakam veya standart beklenemez ancak bazen mahkemelerce hükmedilen tazminat miktarlarına baktığımızda maddi durumu çok iyi olan tarafın ödeyeceği tazminatın çok az olduğunu buna karşın maddi durumu kötü olan tarafa ise fahiş miktarlarda tazminat yüklendiğini görmekteyiz. Yasa uygulayıcılar tazminata hükmederken miktarın belirlenmesi noktasında bazen son derece titiz davranarak sosyal ekonomik durum araştırmasına tarafların mali gücüne mal varlığına gelir durumuna bakarak uygun kararlar verebilmekte bazen ise salt kolluk tarafından yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasıyla yetinmektedir” dedi.

“Araştırmalar titizlikle yapılmalı”
Boşanmalarda kadın ve çocukların mağduriyetinin önüne geçilmesi için taraftarlın kamu kurumlarından araştırmaların titizlikle yapılması gerektiğini vurgulayan Köksal, “Kolluk tarafından yapılan sosyal, ekonomik durum araştırması ise çoğunlukla kişinin veya yakınının beyanı esas alınarak hazırlanmaktadır. Boşanma davalarında tazminata hükmedilirken de maddi durumu ve mal varlığı son derece iyi olup kusuruyla boşanmaya sebep olan tarafın çok az miktarda tazminat ödemeye mahkum olması ve diğer tarafında boşanma yüzünden ekonomik kayıplar yaşayacağı davalarda tazminat alacaklısının mağduriyeti aşikardır. Boşanma sonrası özellikle kadın ve çocuklarımızın mağdur olmalarını önlemek ve oluşan mağduriyetleri gidermek sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Hal böyleyken uygulamadaki farklılıkların ve sıkıntıların aşılabilmesi amacıyla boşanma davalarında maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi durumunda miktarların hakkaniyetli bir şekilde belirlenebilmesi için tarafların sosyal-ekonomik durum araştırmasının titizlikle yapılabilmesini sağlamak adına tarafların mal varlığı ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Trafik Tescil Müdürlüğü’nden, tarafların banka hesaplarının olup olmadığı varsa miktarı ve banka borçlarının olup olmadığının sorulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan, tarafların herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için Sosyal Sigortalar Kurumundan maaş ve diğer haklarla ilgili belirlenmesi amacıyla 4721 sayılı yasanın 174. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilen bu kurumlardan araştırmanın titizlikle yapılmasını ve tazminatın bu sonucu göre belirlenmesini gerekir.”
YORUM EKLE