Ekonomi

Garanti Bankası’nda hesabı olanlar dikkat: Kimliğiniz ile beraber başvuruda bulunmanız gerekiyor!

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. Banka on yıl içinde aranmayan hesapların zaman aşımına tabi tutulduğunu söyledi. Bu nedenle zaman aşımı listesi yayınlayan banka, listede ismi bulunanların kimlikleri ile beraber şubelere başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Belirtilen tarihe kadar başvuru işlemini tamamlamayanların ise bakiyelerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredileceği açıklandı.

Milyonlarca vatandaş bankacılık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Ancak kimi zaman vatandaşlar bankalarda açtıkları hesapları unutabiliyorlar. Bu kapsamda Garanti Bankası önemli bir duyuruda bulundu. Yazılı açıklama yapan banka zaman aşımı listesinde hesabı bulunan müşterilerin 15 Haziran tarihine kadar şubelere başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi.

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62.’inci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8.’inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubelerimize kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Zaman aşımı listesine buradan ulaşabilirsiniz.